Na moje prekvapenie, ale aj na prekvapenie mnohých ľudí z môjho okolia musím povedať, že mládežnícka iniciatíva o ktorej sa v Bystrici začalo hovoriť už začiatkom letných prázdnin, dnes úspešne pokračuje ďalej. Ba čo pokračuje, ona sa rozvíja. Mám namysli už v poradí 4. oficiálne stretnutie iniciatívnych Bystričanov, ktorí majú ešte stále chuť niečo zmysluplné v meste pod Urpínom spraviť.

Píše sa utorok 4. septembra 2012 a osem študentov po druhom namáhavom dni v škole neodišlo domov oddychovať, ale rozhodli sa prísť do zasadačky Centra voľného času na Tajovského. Ako som už hovoril, osem iniciatívnych študentov, traja zástupcovia zaujímavých neziskových organizácii a zhodou okolností aj 3 zástupcovia, či skôr koordinátori európskych mládežníckych projektov (Mládež v akcii, Komprax, Eurodesk).

Naša debata sa môže začať. Od zástupcov neziskových organizácii, či občianskych združení počúvame o možnostiach zapojiť sa, spolupracovať, či zúčastniť sa na ich podujatiach a projektoch. Hneď vzniká pracovný šum a výmena kontaktov na seba dlho nenecháva čakať.

Teraz sme však plní očakávaní, slovo dostala Csilla Droppová zástupkyňa Rady primátora mesta pre mimovládne neziskové organizácie (odbor mládež/školstvo) . Začína hovoriť o tom, aká je aktuálne situácia v Banskej Bystrici v neziskovom sektore. Zisťujeme veľa nových a potrebných vecí, niektorí z nás sú však aj mierne znechutení v akej situácii sa nachádzame.  Vieme však veľmi dobrú informáciu, vedenie mesta víta mládežnícku iniciatívu. Presne to sme potrebovali počuť a taktiež to, akou formou komunikovať a spolupracovať s mestom bez toho, aby sme boli opäť odstrkovaní. Cenná rada skúseného človeka v tomto odbore sa nám veľmi zíde. 

Pomaly začíname uvažovať o tom, či na jednu skupinu mladých ľudí, ktorí by mali vystupovať ako Rada mladých iniciatívnych v BB pre primátora, nieje veľa plniť funkciu iniciatívneho, koordinačného a ešte aj poradného orgánu. Je predsa ťažké niečo organizovať a zároveň podporovať a zastupovať záujmy nielen nás, ale aj ďalších mládežníckych organizácii a neformálnych zoskupení, či aktívnych jednotlivcov. Toto si teda ešte necháme prejsť hlavou.

Keďže na všetky tieto nápady, úvahy, či myšlienky potrebujeme financie, začíname hovoriť aj o fundraisingu. Do úvahy pripadá rozpočet mesta, podpora firiem, či organizácii. Ľahšia a atraktívnejšia cesta by sa nenašla? Ale našla, to už je parketa Jarmily Lipkovej, ktorá pracuje ako koordinátorka programu Mládež v akcii. Dozvedáme sa teda, že v rámci tohto programu môžeme požiadať o podporu našich projektov nielen v oblasti Akcii 1.3 Projekty mládežníckej iniciatívy, ale financie môžeme získať aj v Akcii 5.1 Podpora európskej spolupráce v oblasti mládeže.

Tu sa pre mnohých mladých ľudí otvárajú brány zvedavosti. Práve prostredníctvom Mládeži v akcii môžeme cestovať po Európe takmer zadarmo, získavať nové skúsenosti a know how od iných organizácii a taktiež môžeme čerpať peniaze na naše nápady, akými mimochodom sú (koncerty, školenia, umelecké workshopy, amfiteáter, študentská kaviareň…).  Aký krok sme teda zvolili, aby naša iniciatíva opäť napredovala? Dohodli sme sa na ďalšom stretnutí, tentokrát konkrétne orientovanom na prípravu  našich projektov a získanie financií. Keďže 1.október je termín na predkladanie žiadostí o grant, zostáva nám veľmi málo času na poriadny kus roboty. Preto sa vidíme o týždeň, s nápadmi, projektom a verím, že o pár mesiacov už aj s vybojovanými peniazmi.

Byť súčasťou mládežníckej iniciatívy skutočne nieje vôbec jednoduché. Kým na začiatku nás bolo 12 ľudí, teraz ostali už len tí, ktorí to myslia skutočne vážne. Zloženie sa vyprofilovalo a teraz viem, že môžeme pracovať so správnymi zodpovednými a akčnými ľuďmi. Niekedy stačí pár stretnutí na to, aby sa ukázalo, kto dokáže niečo viac…

Niekde som si všimol, že v Bystrici sa na mladých úplne zabudlo, budeme preto robiť všetko, aby sa stali mladí ľudia súčasťou mesta Banská Bystrica…

Pin It on Pinterest