Dočkajú sa ešte bystrickí študenti ISIC-ov v autobusoch?

Ak si dobre spomínam, bolo to 8. októbra, keď študentov ráno v autobuse prekvapili šoféri MHD, ktorí im oznámili, že na ISIC-i sa už nejazdí. Dnes ak ma kalendár neklame, je už 26 . novembra a nezmenilo sa nič, samozrejme okrem sľubov zo všetkých strán. A kto doplatil na zmätky s kartami v autobusoch? Opäť študenti…

Pozrime sa na to, ako problém vznikal

Jedného krásneho dňa ostal študent v autobuse prekvapený a na otázku: ,,Ale veď prečo si nemôžem nabiť svoj ISIC?“ dostal odpoveď: ,,Lebo“. Táto situácia samozrejme okamžite rozprúdila na internete veľmi búrlivú diskusiu, všade lietali obvinenia a zodpovedného by nenašiel ani Google.

Preto sme ako Rada študentov mesta Banská Bystrica okamžite kontaktovali SAD-ku, ktorá nám pohotovo povedala, že ona za vzniknutý problém nenesie žiadnu zodpovednosť, pretože keď im raz nefunguje softvér v čítačkách v autobusoch, tak im proste nefunguje. Podľa našich informácií sa do obehu dostal nový typ ISIC-ov, na ktoré ešte systém pripravený dostatočne nebol.

Tak sme kontaktovali dodávateľa softvéru, aby nám ozrejmil, prečo majú problémy so softvérom. Ten po veľmi namáhavom 12-minútovom prejave, z ktorého nemal nikto nič povedal, že musíme jednoducho čakať a na informácie sa pýtať dopravcu. Už tu sme mali tušáka, že pôjde o začarovaný kruh. A to sa aj potvrdilo!

Keď už sme boli blízko, opäť nič z toho
Obrátili sme sa s výzvou na mesto a primátora mesta Banská Bystrica, čo v konečnom dôsledku nijako nepomohlo, ale aspoň sme mesto informovali, že študenti sú nespokojní. Čo nás však prekvapilo, bola iniciatíva združenia CKM, ktoré vydáva karty ISIC a chcelo pomôcť pri riešení problému. Tak sme sa dohodli na prvý spoločný meeting so všetkými kompetentnými. Ak si myslíte, že SAD-ka s dodávateľom prišli, mýlite sa.

O štyri dni neskôr sme sa už na výzvu mesta konečne stretli so všetkými zainteresovanými stranami, aby sme začali pracovať na riešení problému. Na nacvičené vyjadrenia od SAD-ky a dodávateľa sme boli pripravení a tak sme rovno predstavili dve naše požiadavky:

1. Chceme dátum, kedy budú môcť študenti na svoje ISIC-i opäť jazdniť
a
2. Chceme refundáciu nákladov (3€), ktoré vznikli pri vybavovaní novej karty od dopravcu

Sadka podala pomocnú ruku a sľúbila, že o refundáciu bude žiadať nášho známeho dodávateľa. Keď to už asi tretí krát vyzeralo, že sa pohneme aspoň o krok, prišiel mi v piatok mail, že to až také jednoduché nebude. Naša firma, ktorá dodáva softvér samozrejme požiadavku kvituje, avšak musí sa dohodnúť opäť s dopravcom ako a čo…

Už 49 dní neplatí v autobusoch ISIC ako dopravná karta a za tento čas neboli  kompetentní schopní problém vyriešiť. Ak by sa podobný problém stal možno v Prahe, Berlíne, či v Londýne, som si istý že do jedného týždňa by bolo po probléme a všetci by boli spokojní…

Preto sa pýtam: Dočkajú sa ešte študenti nielen v Banskej Bystrici, ale aj vo Zvolene, v Brezne, v Krupine či v Žiari nad Hronom  úspešného konca? Chceme len jedinú vec, aby ste ukázali, že vaše firmy ešte vedia, čo znamená slovo „zodpovednosť“….

Za všetko hovorí už len tento obrázok… 

Pin It on Pinterest