Začalo sa to takto pred rokom: Bola to pre nás skutočne veľká výzva…

Začalo sa to takto pred rokom: Bola to pre nás skutočne veľká výzva…

rada studentov mesta banska bystricaVšetko to odšartoval status na facebooku: ,,Priatelia, nielen v Banskej Bystrici, ale aj v mnohých iných slovenských mestách sa úradníci, profesori, podnikatelia, zamestnávatelia, občania,…, sťažujú, akú neschopnú mládež tu máme v roku 2012. Neustále kritizujú a nenachádzajú pekného slova na mladšiu generáciu. Pritom sa nikdy nespýtali na názor či nápad mladého človeka, nikdy ho nepodporili…“

Keď nestačil jeden, napísal som statusov v priebehu dvoch mesiacov oveľa viac. Bolo nutné začať diskutovať o mladých ľuďoch a o tom, či sú naozaj až takí neschopní, ako sa o nich hovorí. Pridal som k tomu na internete niekoľko blogov a okolie sa začalo o túto tému postupne zaujímať. Napísal mi najprv jeden, neskôr dvaja či traja priatelia, ktorí sa chceli stretnúť a niečo vymyslieť.

Pohrával som sa s myšlienkou, že by sme v Bystrici mohli vytvoriť niečo výnimočné, čo by mladých ľudí spojilo. Klub mladých? Parlament? Alebo spolok? Keďže vybrať názov bolo samo o sebe ťažšie ako stretnúť sa, zatiaľ sme ho neriešili. Radšej sme si naplánovali prvé tri stretká, kde sme sa rozprávali o tom, aké problémy vidíme v našom meste a ako sa dotýkajú nás mladých. Aké nápady máme, v čom by sme mohli byť užitoční a čo by sme mohli zmeniť!

Na koberčeku u pani viceprimátorky

rada studentov bbCez prázdniny sme sa začali formovať, pravidelne stretávať a o nejaký ten čas sme už boli na koberčeku. Na koberčeku u pani viceprimátorky. Presvedčili sme ju, že Banská Bystrica je ešte stále študentské mesto, ktoré potrebuje aktívnu skupinu mladých ľudí. V októbri sme už mali schválený štatút a postavili sme sa pred náročnú úlohu: reprezentovať, zastrešovať a koordinovať mládež v našom meste.

O to sa snažíme už takmer rok a preto som sa rozhodol napísať tento blog. Áno, mal som myšlienku vytvoriť v BB niečo výnimočné, ale nešlo by to, ak by som nemal tím. Tím skvelých ľudí, ktorí mi celý rok pomáhali a zaslúžili sa o veľa úspechov. Tím priateľov, ktorí si zaslúžia moju vďaku a myslím si, že aj vašu pozornosť. Poďme sa teda pozrieť na to, čo všetko sa nám spoločne podarilo a čo nie:

Projekty, výlety, stretnutia a aktivity

ISICI: Alebo inak povedané – boj s veternými mlynmi. Od októbra sme sa zúčastnili viac ako desiatky pracovných stretnutí, aby sme poukázali na nespravodlivosť a problém, ktorý bolo nutné okamžite riešiť. Míting na mestskom úrade, stretnutie v kaviarni, porada v Bratislave… Stále sa prekladali termíny a stále lietali sľúby, ktoré nikto neplnil. Teda aby sme boli presný: neplnil ich EMtest, ktorý situáciu zavinil a SAD-ka, ktorá sa ju neponáhľala riešič. Posledný mail nás však informoval, že všetko je pripravené na to, aby ISICi mohli v septembri opäť fungovať. Necháme sa teda prekvapiť…

Student voice: Naše prvé „veľké“ podujatie :)) Chceli sme počuť, čo vám vBystrici chýba a čo by ste tu najradšej privítali. Vaše nápady boli veľmi podnetné a diskusia veľmi búrlivá a zaujímavá!

Chce to peniaze!

DSC_0105
Po istom čase sme ale zistili, že naše nápady potrebujú peniaze. Preto sme ich začali hľadať. Päť alebo desať eur bolo málo, a tak sme sa odhodlali napísať projekt. Ten nám zmietli koncom roka zo stola a tak sme sa o to museli pokúsiť ešte raz a vychytať všetky predošlé muchy. Dlho sme sedeli nad papiermi, stáli pri flipchartoch a hádali sa, ktorá aktivita má a ktorá nemá význam. Čo bude a čo nebude našou prioritou. Či chceme robiť koncert alebo festival. Boli to ukrutné boje (samozrejme s láskou v srdci) :D Projekty sme však stihli napísať a podať…

A začiatkom marca sa k nám dovalila radostná správa: Náše projekty, na ktorých sme dlho makali schválili! Získali sme viac ako 13 000 eur cez program Mládež v akcii na projekty s názvom Zapoj seba, spoznaj veľa a Berte nás vážne! Bola to úplná paráda :) Absolvovali sme teda úvodné školenie a prípravné aktivity, aby sme sa mohli pustiť konečne do ich realizácie.

 

Počas roka sme sa zúčastnili na niekoľkých mestských zastupiteľstvách, aby sme mohli reflektovať činnosť mesta a interpretovať názory študujúcej mládeže.

Veľa štastných detí :)!

den rodiny bbS Luckou Macúchovou, Kikou a Palou sme sa zapojili do podujatia Deň rodiny, kde sme pripravili rôzne športové súťaže pre deti s rodinami. Fandili sme taktiež našim hokejistom! Tomáš Martinka sa zúčastnil na medzinárodnom školení  „Youth Initiatives“, ja s Dodom Gašparíkom na „Democrazy“ a začiatkom roka som mal česť absolvovať aj medzinárodnú výmenu „Open your minds, it´s easy“ v Poľsku.

V máji sme v spolupráci s Rolandom Maťašom a Tomášom Beňuškom pripravili 1. Neformálne stretnutie na káve s predsedami 7 stredných škôl a gymnázií v BB. Chceli sme sa spoznať, vzájomne sa inšpirovať, hovorili sme o žiackych školských radách, o nápadoch a možnostiach. Lucke Hlavatej sa podarilo získať Grant pre optimistov od Nadácie Orange, vďaka čomu sa mohli mnohí z vás zúčastniť na sérii workshopov Mladí žurnalisti v akcii.mladi žurnalisti v akcii rada studentov

Dostali sme pozvanie na mládežnícky ples do Kremnice, kde sa ľudia z našej Rady stretli so zástupcami mládežníckych parlamentov z iných miest. Začali sme spolupracovať s Radou mládeže Brezna aj s Veľvyslanectvom mládeže a Študentskou radou stredných škôl SR.

Počúvajte hlas mladých!

Našim cieľom bolo taktiež zapojiť mladých ľudí do rozhodovacích procesov, preto sme na jednom z našich 5-tich zasadnutí iniciovali členstvo v komisii školstva. Najprv išlo všetko ako po masle, neskôr sa objavili „zaujímavé“ argumenty, prečo to nejde. Na zastupiteľstvo sa náš návrh nedostal, lebo jo je potrebné najprv schváliť členmi komisie. Avšak tá už zdá sa nových členov nepotrebuje. Pýtame sa potom ale, prečo sme primátorom mesta deklarovaný ako poradný orgán, keď nemáme možnosť mať hlasovacie právo v komisii školstva? Od septembra sa tejto téme bude venovať opäť Jozef Gašparík a nďalej ju presadzovať.

Naši aktívni členovia Kika, Alenka a Jožo sa dňa 24.-25.júna zúčastnli na konzultácii Stratégie štátnej politiky Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020, čím výrazne pomohli pri formovaní tohto dôležitého dokumentu. Nelenili sme však ani ďalej a ešte počas tohto týždňa sme absolvovali stretnutie na VÚC-ke. Privítal nás pán Vladimír Maňka, ktorému sa naše aktivity a projekty páčili a rozhodol sa nás podporiť sumou 300€ na podujatie My, všetci školou povinní, ktoré sa uskutoční na námestí už 3. septembra ako slávnostné otvorenie školského roka. Lenka, Sisa, Lucka, Marko a Natália už makajú na prípravách. V súčasnosti pripravujeme dôležité memorandum, na základe ktorého chceme potvrdiť našu spoluprácu s VÚC.

Ďaľší projekt :)

rada studentov mesta bb poradny organ primatoraPred niekoľkými dňami sme debatovali o mladých ľuďoch aj s pánom Kaníkom, ktorý má záujem v spolupráci s Radou študentov vytvoriť Krajský župný parlament mládeže. A taktiež pripravovať aktivity, ktoré budú smerovať k vytvoreniu pozície Pracovníka s mládežou na pôde kraja.

Zúčastnili sme sa taktiež Desiaty v Tématickom centre mládeže, úspešne zrealizovali projekt Zapoj sa, stali sme sa partnerom Kina v bazéne a dnes sme sa dozvedeli ďalšiu skvelú správu. Projekt Maratón Behu, ktorý pripravila Kristína Bílková nám finančne podporí  Komunitná nadácia Zdravé mesto a to sumou 600€.

Tešíme sa, že pred dvoma týždňami sa k nám pridala Veronika Speváková, ktorá chalanom určite pomôže pripraviť zaujímavú prednášku „Ako uspieť na pracovnom pohovore“ a taktiež aj Veľtrh firiem. Ako vidíte, tento rok bol skutočne akčný a my sme sa vďaka tomu získali veľa skúseností, zážitkov a ako to my radi voláme – kompetencií. Nie vždy sme sa vybrali správnou cestou, ale ako to hovorí jedno múdre príslovie: ,,Človek sa učí najlepšie na svojich chybách“.

DSC_8237

Práve preto veríme, že nám cez prázdniny ostane aj kúsok času na relax a oddych, aby sme sa plní energie mohli v septembri pustiť do všetkých našich aktivít. A samozrejme veríme, že pribudnú aj nové výzvy, ktoré nás počas roka nakopnú. Taktiež budeme radi, ak sa rozhodnete pridať k nám :)

A aby som nezabudol, je tu ešte jedno poďakovanie. Veľká vďaka patrí Darinke Diošiovej, ktorá sa podielala na vzniku našej Rady, ďalej Jarke Lipkovej, ktorá nám v súčasnosti veľmi pomáha s projektíkmi a taktiež aj pani viceprimátorke Kataríne Čižmárovej za jej veľkú odvahu spolupracovať s nami a počúvať aktívnu a ukecanú mládež!

rada studentov projekty žurnalisti v akcii

DSC_8366

rada studentov kolaz

 

Pin It on Pinterest