Prekvapenie dňa: V škole som zažil neformálne vzdelávanie!

Prekvapenie dňa: V škole som zažil neformálne vzdelávanie!

Či veríte, alebo nie, je to tak! Dnes som sa so školy vracal s úsmevom na tvári, s dobrým pocitom a s chuťou učiť sa. :) To, po čom som túžil dva roky sa konečne splnilo – škola ma zaujala a dokonca prekvapila! Dnes som sa konečne naučil niečo, čo môžem aplikovať v praxi a čo som si hneď na hodine aj vyskúšal.

Všetko sa to začalo ranným autobusom, ktorý mi ušiel a tak som bol hneď z rána odsúdený na meškanie. Napriek tomu som veľmi výrazne na prvú hodinu nemeškal a okrem toho som dokonca po veľmi dlhej dobe pochopil matematiku na Hospodárskych výpočtoch a štatistikách. Hovorím si: ,,Pekný začiatok dňa.“ :)

Podniková ekonomika v praxi!

Teraz však prišla Podniková ekonomika, ktorú som do teraz považoval za „strastiplnú teóriu“, z ktorej nik nechápe nič a nikomu nikdy ani na nič nebude. Opak je však pravdou. Vyučovacia hodina sa niesla v téme Výrobný program a Sortiment, čo znie na prvý krát neskutočne nudne. Potom sa ale profesorka pustila do výkladu, trochu iného, ako sme boli do teraz zvyknutí. Dokázala všetky poznatky a informácie aplikovať do praxe a do celej hodiny nás dokázala zapájať. Hovorili sme o veľkých firmách, o ich marketingových technikách a o všetkom ponúkanom tovare na trhu. Profesorka nás zázračným spôsobom vtiahla do zaujímavostí a do skutočnej praxe.

Ani som nespozoroval, že sme si písali kilometre poznámok, ale práve naopak – z hodiny sa stala diskusia. Teraz vidím, ako veľmi závisí od prístupu učiteľa a jeho formy výučby.

Účtovníctvo formou aktivít – nemožné?
Dnes to vyzerá tak, že chválim našich vyučujúcich a skutočne to tak aj je :). Nie je to len môj názor, ale aj názory mojich spolužiakov, ktoré boli vyslovené bezprostredne po hodine. Spravili sme niekoľko cvičení a potom prišlo vyučovanie zábavnou formou. Každý z nás dostal dva papieriky, s písmenom: A, P. Cieľom aktivity bolo zdvíhať papieriky podľa toho, ktorá časť majetku patrí do Aktív (A) a ktorá do Pasív (P).

O pár minút dokonca prišiel aj upgrade tejto hry. Papieriky sme položili na stôl a riadili sme sa novými pravidlami hry. Keď príklad, ktorý prečíta profesorka (napr. Goodwill) patrí do Aktív, našou úlohou je spraviť drep. Keď jeden z príkladov (Nerozdelený zisk z minulých rokov) patrí do Pasív, my musíme na znak zdvihnúť ruky a spustiť : „oóoóoó..“ :)) Táto aktivita sa behom dvoch minút zmenila na tú najzábavnejšiu hru, pri ktorej sme nielen my žiaci, ale aj profesorka chytala záchvaty smiechu. Hra každého bavila a pritom určite oveľa viac aj všetkých naučila, než len prepisovanie učebnice.

Záver dnešného dňa taktiež prekvapil
Čakalo nás Tovaroznalectvo, textil, látky a nejaký Polyvinylchlorid, či Polyakrylonitril. Namiesto toho sme sa vydali do Tvorivých dielní, kde nás čakala hlina. Nikdy som síce k hline nemal nejaký silný citový vzťah, ale teraz ma modelovanie celkom potešilo. Robili sme si akési tabuľky s našimi menami, alebo inými popismi. Asi si viete predstaviť, ako skončil ten môj:)) :

 

Pin It on Pinterest