Koučing

Každý z nás túži objaviť svoje poslanie, žiť zmysluplný život a osobne či profesionálne sa rozvíjať. Niekedy však skôr ako radu potrebujeme dobre položenú otázku.

roky sa venujem koučingu

ľudí u mňa absolvovalo koučing

otázok som položil klientom

Aj preto ľudia čoraz viac vyhľadávajú skôr koučov ako mentorov. Aký je v tom rozdiel? Mentor je človek, ktorý vám poskytne svoju skúsenosť, radu či svoj názor, kouč však v žiadnom prípade neradí. Naopak – veľa sa pýta a kladie otázky, ktoré pomáhajú tomu druhému nájsť odpovede či správne riešenia v sebe. Kouč pomáha odkrývať váš potenciál.

Možno práve rozmýšľate nad svojou budúcnosťou, nad tým akú školu si vybrať, čo ďalej so svojou prácou, ako sa rozvíjať, čo spraviť s vašim vzťahom alebo ako nájsť riešenie vašej životnej situácie.

Čo s tým?

Vzdelávanie, ktoré som v tejto téme absolvoval

Koučing ako špecifická metóda sprevádzania mladých ľudí (lektor: Tomáš Pešek ACC, ICF)

Akreditované vzdelávanie MŠVVaŠ SR v oblasti individuálneho a tímového koučingu, využívania kreatívnych techník a nástrojov či rozvoja koučovacích kompetencií v rozsahu 64 hodín.

Často kladené otázky

Čo je to koučing?

Koučovanie je spôsob podpory rozvoja schopností a zručností jednotlivca i skupiny, manažérov i zamestnancov.

Podľa definície International Coach Federation je koučovanie partnerstvo s klientom v rozhovore, ktorý provokuje myšlienky a inšpiruje človeka maximalizovať svoj osobný a pracovný potenciál.

Viac sa o koučingu dozviete tu. (Zdroj: Wikipedia)

Kto je to kouč?

Kouč je osoba, ktorá vykonáva koučing. Je sprievodcom osobného rastu koučovaného (klienta).

Nemusí mať odbornosť v téme v ktorej koučuje, ani danú tému nemusí detailne poznať. A to práve preto, lebo úlohou kouča nie je radiť, ani neposkytovať odborné riešenia, práve naopak – šikovnými otázkami pomáha klientovi nájsť vlastné odpovede.   

Kouč je zodpovedný za proces, vedenie stretnutia a otázky, ktoré klientovi kladie. 

Kto je klient?

Podľa International Coach Federation je klient koučovaný jednotlivec alebo tím/skupina, mentorovaný kouč, resp. kouč v supervízii, alebo kouč-študent vo výcviku. Teda ten, ktorému sa koučing poskytuje.

V čom je koučing prínosom?

Keď som sa ja sám ocitol v situáciách, v ktorých mi nedokázali pomôcť priatelia, nedokázal som ich vyriešiť svojpomocne a ani za prítomnosti mentorora, objavil som silu koučingu.

Vďaka koučingu, ktorý som najprv zažil ako klient, teda ako koučovaný, sa mi rozplynul chaos v mojej hlavne aj v mojom živote. Zdanlivo nevyriešiteľné životné situácie a rozhodnutia zrazu mali riešenie a nielen jedno.

Koučing je úžasný v tom, že cielene uvoľňuje potenciál človeka a posilňuje jeho silné stránky. Pracuje predovšetkým s vnútornou motiváciou koučovaného klienta. Pomáha dotyčnému „uvedomiť si“ dôležité veci vo svojom živote a nájsť cestu.

Akú dôležitú rolu zohráva v koučingu dôvera?

Dôvera je v koučingu absolútne kľúčová. Úlohou kouča je vytvoriť bezpečné prostredie pre klienta, ktoré mu poskytne dostatočnú podporu a umožní mu slobodne sa podeliť o svoje prežívanie. Kouč nevynáša von nič z toho čo sa od klienta dozvedel.

Aké mám skúsenosti s koučingom?

Som začínajúci nadšenec koučingu. Svoj prvý výcvik som absolvoval v rámci akreditovaného vzdelávania MŠVVaŠ SR v roku 2019 v rozsahu 64 hodín pod vedením Tomáša Pešeka, ACC, ICF.

Koučing vnímam ako jednu z najdôležitejších foriem osobnostného aj profesíjneho rozvoja. Od vtedy, čo som koučing objavil, ho v praxi lídra, školiteľa a manažéra používam oveľa viac ako techniky a princípy mentoringu.

Svojim niekoľkým klientom som pomohol nájsť odpoveď na ich otázky typu: „Čo je mojim poslaním?“ ; „Ako zvládnuť timemanagement?“ ; „Prečo si nedokážem oddýchnuť?“ ; „Čo je v mojom živote dôležité?“ ; „Ako sa stať lepším manželom?“.

Pin It on Pinterest