Koučing: talentový aj klasický

Každý z nás túži objaviť svoje talenty, svoje poslanie, žiť zmysluplný život a osobne či profesionálne sa rozvíjať. Niekedy však skôr ako radu potrebujeme dobre položenú otázku.

roky sa venujem koučingu

ľudí u mňa absolvovalo koučing

otázok som položil klientom

Aj preto ľudia čoraz viac vyhľadávajú skôr koučov ako mentorov. Aký je v tom rozdiel? Mentor je človek, ktorý vám poskytne svoju skúsenosť, radu či svoj názor, kouč však v žiadnom prípade neradí. Naopak – veľa sa pýta a kladie otázky, ktoré pomáhajú tomu druhému nájsť odpovede či správne riešenia v sebe. Kouč pomáha odkrývať váš potenciál.

Možno práve rozmýšľate nad svojou budúcnosťou, nad tým akú školu si vybrať, čo ďalej so svojou prácou, ako sa rozvíjať, čo spraviť s vašim vzťahom alebo ako nájsť riešenie vašej životnej situácie. Pomôcť vám v tom môže klasický koučing alebo talentový koučing, ktorý poskytujem tiež, keďže som certifikovaným Gallup® koučom silných stránok. Viem vám sprístupniť talentový dotazník CliftonStrengths a pomôcť vám s rozvojom vašich talentov. 

Ľudia, ktorí pracujú v zóne svojich talentov a silných stránok sú:

krát viac angažovaní

krát excelentnejšia je kvalita ich života

percent je vyššia ziskovosť ich firiem či organizácii

Vyberte si z ponuky koučingu:

Vzdelávanie, ktoré som v tejto téme absolvoval

Gallup Global Strengths Coach (lektor: Jozef Kokoška)

Prvé certifikačné vzdelávanie na Slovensku pre Gallup koučov v rozsahu 5 dní. Realizovala ho platforma Use your talents, ktorá je oficiálnym biznis partnerom spoločnosti Gallup® pre Slovensko a Českú republiku. 

Talent practicioner (lektor: Jozef Kokoška, Edurad Filo)

Interné certifikačné vzdelávanie platformy Use your talents, ktoré poskytuje získanie výbornej znalosti o talentovom prístupe a 34 talentových témach.

Koučing ako špecifická metóda sprevádzania mladých ľudí (lektor: Tomáš Pešek ACC, ICF)

Akreditované vzdelávanie MŠVVaŠ SR v oblasti individuálneho a tímového koučingu, využívania kreatívnych techník a nástrojov či rozvoja koučovacích kompetencií v rozsahu 64 hodín.

Často kladené otázky

Čo je to koučing?

Koučovanie je spôsob podpory rozvoja schopností a zručností jednotlivca i skupiny, manažérov i zamestnancov.

Podľa definície International Coach Federation je koučovanie partnerstvo s klientom v rozhovore, ktorý provokuje myšlienky a inšpiruje človeka maximalizovať svoj osobný a pracovný potenciál.

Viac sa o koučingu dozviete tu. (Zdroj: Wikipedia)

Kto je to kouč?

Kouč je osoba, ktorá vykonáva koučing. Je sprievodcom osobného rastu koučovaného (klienta).

Nemusí mať odbornosť v téme v ktorej koučuje, ani danú tému nemusí detailne poznať. A to práve preto, lebo úlohou kouča nie je radiť, ani neposkytovať odborné riešenia, práve naopak – šikovnými otázkami pomáha klientovi nájsť vlastné odpovede.

Kouč je zodpovedný za proces, vedenie stretnutia a otázky, ktoré klientovi kladie.

Kto je klient?

Podľa International Coach Federation je klient koučovaný jednotlivec alebo tím/skupina, mentorovaný kouč, resp. kouč v supervízii, alebo kouč-študent vo výcviku. Teda ten, ktorému sa koučing poskytuje.

V čom je výnimočný Gallup® CliftonStrengths®?

Poznatky talentového rozvoja vychádzajú z výskumov Donalda O. Cliftona, ktorý je označovaný za otca psychológie silných stránok a starého otca pozitívnej psychológie. Na základe 40 rokov výskumu dospel k presvedčeniu, že kľúčom k osobnému rastu nie je snaha jednotlivca o nápravu slabých stránok, ale naopak, rozvoj jeho silných stránok. Identifikoval tak 34 talentových tém a vytvoril k nim talentový dotazník známy pod názvom CliftonStrengths®, pomocou ktorého je možné určiť poradie týchto talentov pre každého jednotlivca.

Aké sú výsledky a dopad talentového rozvoja?

Pozitívne výsledky môžu dosiahnuť jednotlivci, organizácie, ale aj firmy.

V prípadne jednotlivcov to je až 3x excelentnejšia kvalita života, 6x vyššia angažovanosť a 6x viac títo jednotlivci robia to, čo vedia najlepšie.

V prípade firiem a organizácií to je 8-18% vyššia produktivita, 29% vyššia ziskovosť, 20-73% nižšia fluktuácia zamestnancov a až o 10% vyššia firemná filantropia.

Všetky dáta pochádzajú z oficiálnych dát spoločnosti Gallup®, ich výskumov a štatistík

Akú dôležitú rolu zohráva v koučingu dôvera?

Dôvera je v koučingu absolútne kľúčová. Úlohou kouča je vytvoriť bezpečné prostredie pre klienta, ktoré mu poskytne dostatočnú podporu a umožní mu slobodne sa podeliť o svoje prežívanie. Kouč nevynáša von nič z toho čo sa od klienta dozvedel.

V čom je koučing prínosom?

Keď som sa ja sám ocitol v situáciách, v ktorých mi nedokázali pomôcť priatelia, nedokázal som ich vyriešiť svojpomocne a ani za prítomnosti mentorora, objavil som silu koučingu.

Vďaka koučingu, ktorý som najprv zažil ako klient, teda ako koučovaný, sa mi rozplynul chaos v mojej hlavne aj v mojom živote. Zdanlivo nevyriešiteľné životné situácie a rozhodnutia zrazu mali riešenie a nielen jedno.

Koučing je úžasný v tom, že cielene uvoľňuje potenciál človeka a posilňuje jeho silné stránky. Pracuje predovšetkým s vnútornou motiváciou koučovaného klienta. Pomáha dotyčnému „uvedomiť si“ dôležité veci vo svojom živote a nájsť cestu.

Ľudia, ktorí pracujú v zóne svojich silných stránok:

Sa tešia do práce

Majú viac pozitívnych ako negatívnych interakcií so spolupracovníkmi

Správajú sa lepšie voči zákazníkom

Hovoria svojim priateľom, že pracujú pre skvelú spoločnosť

Dosahujú viac na dennej báze

Majú viac pozitívnych, kreatívnych a inovatívnych momentov

Pin It on Pinterest