Referencie

Marketing a médiá

Chcela by som ti veľmi pekne poďakovať za všetky tvoje vhľady ku kampani a komunikácii Komenského inštitútu. Tiež veľmi pekne ďakujem za super grafické vizuály. Všetko toto nám pomohlo k tomu, aby sme tento rok mali, pre nás, rekordný počet prihlášok. 

Simona Mravčáková

Koordinátorka programu, Komenského inštitút

S Jarom spolupracujeme už niekoľko rokov. V Mavio Media zastrešujú našu online komunikáciu. Navrhli nám marketingovú stratégiu, pomáhajú nám tvoriť pútavé copytexty a riešiť problémy. S Jarom a jeho tímom som spokojný a odporúčam ho v biznise aj svojim partnerom…

Radovan Ceglédy

CEO , RSNET s.r.o

Jaro s chalanmi nám pomáhali so zimnou PR kampaňou pre Žurnál. Môžem povedať, že taký úspech ešte žiadna naša kampaň nemala. A to sme mali na prípravu asi 10x menej času ako je štandard v médiách. Určite odporúčam 

Ivan Zaťko

Spoluzakladateľ, The Žurnál a The Projekt s.r.o.

S Jarom sme spolupracovali už veľakrát a okrem spokojnosti po pracovnej stránke je zárukou toho, že od neho človek proste neodíde bez úsmevu na tvári, čo je pre mňa osobne veľmi dôležité – profesionálny a veľmi ľudský prístup zároveň… 

Ľubica Matušáková

Koordinátor, OZ V.I.A.C.

Dlho sme v rámci národnej kampane Do práce na bicykli spoluprácu s reklamnými agentúrami posúvali na neurčito. V istý moment sme si však povedali, že nejakú predsa len skúsime – a voľba padla na Jara s jeho Mavio-tímom. Doteraz neľutujeme! Kreativita, operatívnosť a ochota boli (a sú) naozaj ukážkové a Mavio nám ponúklo úplne iný pohľad na náš projekt, jeho silné aj slabé stránky. Spoluprácu naozaj vrelo odporúčame, posunula nás poriadne dopredu!

Michal Majer

Spoluorganizátor, Do práce na bicykli

Jaroslav Dodok je skvelý marketér. Spolupracovali sme na viacerých projektoch a dokázal z minima peňazí vyžmýkať maximum. Nie nadarmo sa hrdí novým pojmom gorila marketing – je v ňom proste dobrý.

Peter Čelko

marketingový špecialista, Namaximum.eu

Vďaka komunikácii a vyjadreniam p. Dodoka k rôznym aktuálnym témam nielen z oblasti študentskeho života sa na na serveri bystrica.sme.sk a tiež v regionálnych printoch darilo vytvoriť komplexný a ucelený pohľad na mnohé polemické témy

Kveta Fajčíková

Redaktorka, Denník SME

Poznám málo ľudí v jeho veku, ktorí by vedeli reagovať spontánne, k veci a zároveň aj s nápadmi na riešenie. Bol párkrát mojim hosťom v Slovenskom rozhlase, je dobrým motivátorom pre mladých ľudí, dokáže dať recept ako byť úspešným. Jaroslav Dodok je podľa môjho názoru vhodný do vedenia tímov.

Ladislav Eliáš

Redaktor, Rádio Regina - RTVS

Rozvoj a vzdelávanie

Ako HR manažér som už dlhšiu dobu nezažila tak interaktívne školenie, väčšinou majú školitelia tendenciu rozprávať a málo počúvajú. U Vás to bolo úplne vyvážené.

Mária Sesztáková

HR manager, SOS electronic s.r.o.

K príprave a realizácii školení pristupuje zodpovedne. Flexibilne reaguje na dianie v skupine, pri realizácii aktivít vedie skupinu k cieľom vzdelávania. Silnou stránkou školiteľa sú prezentačné zručnosti a timemanagement.

Ing. Ľubomíra Kertesz Véberová

Manažérka projektu KomPrax, IUVENTA

Na školení ma prekvapila metodická vyzretosť lektora.

doc. RNDr. Eva Mičietová , CSc.

vedúca katedry, PRIF Univerzity Komenského v Bratislave, účastníčka školenia Online marketing a sociálne siete

Veľmi pekný a zrozumiteľný prejav, dobré interakcie s publikom, jasná štruktúra, ktorá dáva účastníkom zmysel. Veľa príkladov z vlastnej praxe a schopnosť reagovať na podnety a otázky. A veľa inšpirácie ktoré som si z dvoch workshopov, kde som Jara zažil zobral aj ja.Len ho nenechajte písať veľa na flipcharty, tam má ešte rezervy.

Tomáš Pešek

lektor a školiteľ, ktorý sa venuje zážitkovej pedagogike, Prázdninová škole Lipnice a organizácia PLUSKO

Jarko je človek, ktorého poznám z viacerých oblastí. Keď spolu školíme vie naozaj veľmi rýchlo reagovať na skupinu/jednotlivca a ihneď hľadá spôsoby ako ich čo najviac posunúť vpred.

Jaroslav Červinka

školiteľ, JC Media s.r.o

Jaroslav Dodok, meno, ktoré poznajú aktívni mladí ľudia, pracovníci s mládežou, politici, podnikatelia, zástupcovia médií, … Skrýva sa za ním ambiciózny mladý človek. Využil každú príležitosť vzdelávať sa rôznymi formami. V súčasnosti svoje vedomosti a skúsenosti zhodnocuje aj ako školiteľ. Je zdatným rétorom, vie zostaviť vhodný program, zvoliť správny metodický prístup či pracovať s rôznymi skupinami. Pre to všetko sa účastníci na jeho školeniach cítia „ako doma“.

Mgr. Jarmila Lipková

Riaditeľka, CVČ – JUNIOR, Banská Bystrica

Čakala som, že o tíme a práci v ňom viem všetko. Ale veľa vecí ma skutočne zaskočilo. A teraz vznikajú v mojej hlave také plány, čo nové urobiť na mojich stretnutiach a ako náš tím zdokonaliť. Mám chuť byť úplne na každom školení, ktoré sa bude konať.

Magdaléna

TEAM - Spolu dosiahneme viac

Mala som možnosť zúčastniť sa školenia o Online marketingu. Školenie bolo pre mňa až nad očakávania podnetné a veľmi inšpiratívne. Bolo cítiť, že Jaroslav Dodok, napriek svojmu veku, je skúsený lektor a v danej téme nazbieral veľa skúseností. Je veľmi príjemné pracovať s človekom, ktorého práca naozaj baví a dokáže vzbudiť záujem aj u ostatných.

Jana Juhásová

doktorandka, PRIF Univerzity Komenského v Bratislave

Si jediný školiteľ pri ktorom som ani chvíľu nenudil.

Matej

účastník školenia Nemožno nekomunikovať

Poháňať mladých ľudí vpred a otvárať im dvere do sveta možností tak, ako Jarko, nedokáže každý. Zábavnou a hravou formou človeka motivuje k napĺňaniu cieľov a rozvíja u neho schopnosť sebarealizácie. Sama som sa zúčastnila školení, ktoré viedol práve Jaroslav Dodok. Zaujal ma komunikačnými schopnosťami, ktoré má osvojené na výbornú, ľudským a priateľským prístupom a najmä prehľadom v aktuálnych témach. Svojimi sviežimi nápadmi, ktoré bojujú proti konzumnému spôsobu života si získal moju priazeň a podporu. Preto dúfam, že v budúcnosti budem mať možnosť opäť sa zúčastniť školení pripravovaných týmto skvelým človekom.

Lucia Ptáčniková

predsedkyňa žiackej školskej rady, Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec

Priatelia a kolegovia

Pracovať pre Jara je ako učiť sa v škole, ktorá vám za vzdelanie platí. Jaro je dobrým lídrom a zároveň učiteľom. 

Dávid Maslen

marketingový manažér, Mavio Media s.r.o.

Cieľavedomý mladý muž, ktorý napriek svojmu veku má bohaté praktické skúsenosti v práci s mladými a pre mladých. Kreatívne využíva jedinečnú možnosť svojim rovesníkom ukázať nový pohľad na to, čo je okolo nich, čo a ako môžu zmeniť a ovplyvniť a popritom rásť, vzdelávať sa a rozvíjať svoju osobnosť, svoje schopnosti a zručnosti. Mladí v miestach, kde pôsobí, sú motivovaní aktívne priložiť ruku k dielu.

Katarína Haršányiová

Referát detí a mládeže, Mestský úrad v Trnave

Jaroslava poznám, myslím, od jeho trinástich rokov, keď bol členom Mládežníckeho parlamentu v Banskej Bystrici ako najmladší člen – deviatak. Založil Radu študentov mesta Banská Bystrica ako poradný orgán primátora mesta a už 2 roky ju aktívne vedie.Stal sa lektorom Iuventy – Slovenského inštitútu mládeže a temer každý víkend školí ďalších mladých ľudí zručnostiam v oblasti tvorby a realizácie projektov, komunikácie a tímovej práce. Jeho výsledky sú okamžite viditeľné. Nekoná nikdy sám. Zapája ďalších, motivuje, ide príkladom. Rovesníci ho rešpektujú, ale aj dospelí – poslanci, politici, podnikatelia. Jaro patrí medzi ľudí, s ktorými budem vždy rada spolupracovať.

Magda Bernátová

školiteľka a facilitátorka, MB Consulting

Ak ma niektorý mladý človek v ostatnom období priviedol do úžasu, tak si to Ty. Som šťastná, že si si vysníval, že budeš mladým, starším i zrelým. Že budeš otvárať nové brány do poznania a konania. Tvoje školiace schopnosti nielenže obohacujú o nové poznatky, ale ľudí posúvajú po ich cestách ďalej, vzbudzujú túžbu niečo nové robiť, skúšať a uplatniť v praxi.

Jarmila Žišková

školiteľka neformálneho vzdelávania a riaditeľka, Dom kultúry Handlová

Jaro je skvelý chlap, dobrý motivátor a inovátor. Páči sa mi na ňom ako sa snaží stále rozvíjať a svoje skúsenosti potom odovzdáva ostatným. 

Lukáš Slatinský

dobrovoľník, Show your talent

Pin It on Pinterest