Gallup / Use your talents

Use your talents je platforma, ktorá spája talentových koučov a mentorov na Slovensku. Je oficiálnym biznis partnerom spoločnosti Gallup® pre Slovensko a Českú republiku. Ako certifikovaný Gallup® Strengths coach zastrešujem pobočku Use your talent v Banskej Bystrici. 

Mavio consulting

Je poradenská spoločnosť, ktorú som vytvoril s cieľom zúročiť mnohoročné skúsenosti z oblasti biznisu, neziskového sektoru ako aj politického marketingu. Zameriava sa na rozvoj tímov, firiem a organizácií; tvorbu stratégií, plánov a systémov; nastavenia hodnôt, poslania a vízie. V spolupráci s ďalšími konzultantmi ponúka riešenia aj v oblasti business intelligence.

Mavio Media

Je marketingová agentúra, ktorú som založil v roku 2013 ako študent na strednej škole. Zo začiatku sme zabezpečovali predovšetkým copywriting a guerilla marketing. Dnes sa prioritne venujeme strategickému a výkonnostnému marketingu, médiám a vzdelávaniu. Máme skúsenosti s firemným marketingom, ale aj non profit kampaňami. Viac na: maviomedia.sk

Show your talent

Je unikátny rozvojový program, ktorý som spolu s ďalšími priateľmi vytvoril v roku 2018 a aktuálne prebieha na 9-tich SŠ. Pomáhame v ňom objavovať študentom svoje talenty a učiteľom učiť inak. Našou víziou sú mladí ľudia, ktorí sa raz stanú iniciátormi kľúčových zmien v našej spoločnosti. Nadácia Pontis zaradila Show your talent v roku 2019 medzi 15 najinovatívnejších vzdelávacích programov na Slovensku. Viac na: showyourtalent.sk 

OZ TEAM

Je občianske združenie, ktoré sme založili v roku 2016 s Jaroslavom Červinkom a Danielom Csúrom, pretože sme chceli odovzdať skúsenosti a príležitosti, ktoré sme získali ešte ako študenti. Našim cieľom je rozvíjať mladých ľudí, podporovať neformálne vzdelávanie, prácu s mládežou a dobrovoľníctvo. Viac na: ozteam.sk 

HUG DAY

Je medzinárodný Deň objatí, ktorý sa organizuje na Slovensku, ale aj v zahraničí od roku 2012.  Poslaním podujatia je prinášať úsmev a objatie tam, kde chýba a nezabudnúť pri tom na to, akú hodnotu nám ponúka otvorená náruč. Každoročne sa do Hug Day zapája v 50 mestách na Slovensku a v 20 krajinách sveta viac ako 1 000 dobrovoľníkov. Viac na: hugday.sk 

Rada študentov mesta Banská Bystrica

Je poradný, iniciatívny a koordinačný orgán primátora mesta, ktorý sme založili v roku 2012. Našim zámerom bolo vytvoriť most medzi samosprávou a mladými ľuďmi, organizovať podujatia a zastupovať záujmy študentov. Rada sa dnes venuje najmä tvorbe mládežníckej politiky, vzdelávacím aktivitám a pripravuje aj medzinárodné mládežnícke výmeny. Viac na: Facebooku 

Press Day

 Novinársky deň je inšpiratívna konferencia pre mladých ľudí, ktorú som  organizoval v roku 2012 a 2013 pre študentov, ktorí sa zaujímajú o médiá, žurnalistiku foto či video. Počas dvoch ročníkov vystúpili zaujímaví hostia z Hospodárskych novín, RTVS, TASR, TV Markíza či Dobrých novín.

Student24.sk

Je študentský spravodajský portál, ktorého myšlienka vznikla v roku 2011. Vytvorili sme ho, aby sme zvýšili informovanosť mladých ľudí, ktorým sme prinášali aktuálne spravodajstvo, príležitosti, prehľad podujatí či možností štúdia a práce v zahraničí. Portál mal 30-člennú redakciu zloženú zo študentov, aktuálne patrí mediahousu Internet.sk.  Viac na: Student24.sk 

Pin It on Pinterest