Kvalita vzdelávania

Ako pristupujem ku školeniam?

Ak ste práve objavili môj blog alebo uvažujete nad tým, že by ste sa prihlásili na jedno z ponúkaných školení, pozývam vás do zákulisia vzdelávania.

Po desiatich rokoch od prvého školenia, ktoré som zrealizoval som sa rozhodol zverejniť na mojej stránke akýsi „Manifest školiteľa“. Vyjadruje môj prístup k účastníkom, k vzdelávaniu aj k spôsobe, akým lektorujem. Prajem príjemné čítanie.

Každý modul, ktorý ponúkam, mám overený v praxi

Mám za sebou desiatky úspešne zrealizovaných školení. Od pár hodinových, cez celodenné, až po víkendovky. Každú tému „som prežul“, odtestoval v praxi a vylepšil na základne spätnej väzby od účastníkov vzdelávania. Len uplynulý rok moje vzdelávania absolvovalo 1 091 ľudí.

Neustále sa vzdelávam

Každý rok absolvujem minimálne jedno dlhodobé školenie, aby som rozšíril svoje lektorské, odborné či manažérske zručnosti. Za všetky tieto vzdelávania platím a stoja ma tiež čas. Tento rok som absolvoval certifikované školenie talentového koučingu od spoločnosti Gallup, pred tým vzdelávanie pre pracovníkov s mládežou Marker CS.

Pýtam sa na potreby účastníkov

Každé školenie staviam na základe potrieb ľudí, ktorí sa ho zúčastnia. Zaujíma ma s akými výzvami bojujú, v čom konkrétne sa chcú zlepšiť a čo očakávajú od tohto vzdelávania.

Pracujem s Bloomovov taxonómiou

Nerobím školenia pre školenia, ani workshopy pre workshopy. Nie je v mojom záujme vypĺňať ľuďom čas či realizovať školenia, ktoré sami absolvovať nechcú. Poskytujem vzdelávanie, pretože túžim rozvíjať ľudí a ich potenciál. Preto pracujem s Bloomovom taxonómiou – každé školenie ma jasne nastavené vzdelávacie ciele.

Bez spätnej väzby neodchádzam

Považujem za dôležité neustále sa posúvať a zlepšovať. Preto si žiadam na každom školení úprimnú spätnú väzbu na moje lektorské zručnosti, na priebeh školenia, ako aj samotnú tému. Na základe feedbacku následne zlepšujem svoje školiace moduly.

Uprednostňujem dlhodobé vzdelávanie pred jednorázovým

Počas svojej školiteľskej praxe som sa naučil, že jednorázové workshopy a prednášky sú fajn, nemajú však dlhodobý dopad. Ľudia po hodinovom
workshope odchádzajú namotivovaní, vracajú sa však do svojho prirodzeného prostredia a viac s témou nepracujú, ani nadobudnuté poznatky neuvádzajú do praxe. Preto radšej školím dlhodobé vzdelávania, ktoré majú reálny dopad na život účastníka, na jeho tím, organizáciu, firmu či komunitu vôkol neho.

Pracujem so zážitkom

Na trhu je dosť odborných a „vážnych“ školení, na ktorých je nebezpečné čo i len sa usmiať. Ja mám rád neformálnu a priateľskú atmosféru. Školenie pre mňa nie je 3 hodinovou prednáškou s 99 slajdami v Power Pointe. Ale cestou rozvoja, ktorá otvára brány poznania a zapája každého účastníka. Moje školenia sú prepletené praktickými aktivitami, pretože sú postavené na neformálnom a niekedy aj zážitkovom vzdelávaní.

Snažím sa do každého vzdelávania zapojiť všetky štýly učenia, tak aby si v programe našiel to svoje aktivista, rovnako ako reflektor, teoretik či pragmatik. Pre lepší rozvoj kompetencií pracujem s Kolbovým cyklom.

Neposkytujem iba vedomosti

Pri vzdelávaní sa sústredím na rozvoj kompetencií – teda vedomostí, zručností a postojov. Rovnomerne pracujem s každým z týchto aspektov.

Neviem všetko

Ak hľadáte školiteľa, ktorý všade bol a všetko vie, sklamem vás, nie som jedným z nich. Na školeniach často experimentujem, robím nové aktivity,
otváram nové témy, dávam účastníkom nové výzvy, pretože si uvedomujem ich nekonečný potenciál prísť na správne riešenie problému, aj keď ho ja sám nepoznám. Dokonca sa mi stáva aj to, že na otázku odpovedať neviem. A hneď vzápätí dávam ostatným účastníkom príležitosť doplniť ma, nájsť riešenie daného problému, alebo odporučím zdroj, kde odpoveď nájdu.

Z komplexných školení dostávate handbook

Pri školeniach, ktoré trvajú viac ako jeden deň dostávate v rámci ceny jednoduchý handbook v ktorom sú spracované najdôležitejšie poznatky zo školenia, úlohy, príklady či ďalšie zdroje na danú tému. Takýto handbook vám viem po dohode poskytnúť aj na krajšie moduly.

Na každé školenie sa poctivo pripravujem

Na prvý pohľad sa môže zdať, že školenie sa začína predstavením lektora a končí záverečným potleskom. V mojom prípade to tak nie je. Už pred
samotným vzdelávaním venujem niekoľko hodín príprave školenia (analýze skupinovej dynamiky, aktuálnych trendov v danom segmente), dávam dokopy originálne príklady pre kontext organizácie/firmy a pokračujem aj po skončení školenia – zapracovávaním spätnej väzby.

Pracujem s jedinečnosťou skupiny aj jednotlivca

Som presvedčený o tom, že každý z nás má svoj talenty, silné a slabé stránky, o ktorých však často nevie. Preto na školeniach pracujem
s potenciálom každého účastníka, ale aj skupiny. Nepozerám sa na to, čo nevie a nedokáže, ale v čom môže a chce rásť.

Moje školenia nie sú lacné a nie sú ani drahé

Majú však hodnotu, pretože som presvedčený o tom, že vzdelanie niečo stojí a má zmysel zaňho platiť. Keď za školenia platíme, viac ich vážime, chodíme načas a nemeškáme, plne sa na nich sústredíme a nescrollujeme Instagram.

Sme pozorní, aby sme vedeli, čo si zo školení odnášame do praxe a potom nadobudnuté poznatky aj reálne využijeme.

20% školení realizujem bez nároku na honorár

Školiteľom som sa stal vďaka mnohým úžasným organizáciám a školiteľom, ktorí mi dali príležitosť. Umožnili mi absolvovať bezplatne ich školenia, investovali do mňa kopu svojho času a energie.

Či už je to IUVENTA alebo ľudia ako Jarka Lipková, Darinka Diošiová, Silvia Štefániková, Tomáš Pešek, Tibor Škrabský, Marián Kolník a Július Slovák. Preto som sa zaviazal, že 20% všetkých školení budem poskytovať školám, mladým ľuďom a neziskovému sektoru bez nároku na honorár. V roku 2019 to bolo dokonca viac ako 50% všetkých školení.

Školenie pre vašu organizáciu, firmu či školu si môžete objednať na: jaroslavdodok@gmail.com

 

Pin It on Pinterest