Aktivity a energizery na školenia, workshopy, tábory

Hľadáte skvelý energizér, aktivity na zoznamku, komunikáciu, tímovú prácu či hry na večer? Na tejto stránke som spísal tie najobľúbenejšie aktivity, ktoré sa mi osvedčili za uplynulých 7 rokov čo sa venujem lektorovaniu.

Ak máte záujem o školenie pre svoju organizáciu, OZ-tko, školu či firmu, neváhajte ma nezáväzne kontaktovať TU! (klik).

Videoukážka zo zážitkových školení, ktoré pripravujem:

 OBSAH:

 • Enerzigery a icebreakery
 • Zoznamovačky (aktivity na zoznámenie sa)
 • Minute to win games
 • Tímové aktivity (tímovky)
 • Aktivity na komunikáciu
 • Aktivity na hodnotenie a spätnú väzbu
 • Hry a tance

Energizery a icebrekery

Palec – ukazovák

Postup: Účastníci stoja v kruhu. Vedúci aktivity ich požiada, aby dali ruky pred seba a zavreli päste. Na ľavej ruke vystrú palec a na pravej ukazovák. Potom si prsty prehodia, teda na ľavej ruke vystú ukazovák a na pravej palec. Takto si prehadzujú prsty niekoľkokrát a postupne zrýchľujú, až sa skupina smeje a uvoľní.

Šatkovica

Postup: V kruhu sú dve šatky na krku dvoch hráčov, stojaci oproti sebe. Každý hráč, ktorý dostane šatku na krk zaviaže podľa pokynov jeden alebo dva uzly. Potom ich rozviaže a podá šatku na krk vedľa stojacemu hráčovi. Komu sa šatky „stretnú“ na krku – vypadne.

Alternatíva: Namiesto šatiek môžeme použiť dva vankúše, v tomto prípade účastníci sedia v kruhu a rozrátame ich prvý/druhý. Jeden vankúš si podávajú prvý, druhý vankúš druhý. Cieľom je, aby druhý vankúš dobehol druhý, t. j. stretol sa u jedného hráča naraz.

Oxford – Cambridge

Postup: Účastníkov/účastníčky rozdelíme do dvoch tímov (Cambridge, Oxford), ktoré závodia vo „veslovaní“.  Družstvá si posadajú na podlahu oproti sebe tak, že členovia tímu sú tesne za sebou, ruky majú na pleciach, predchádzajúceho člena. Prví z oboch tímov sa držia za ruky.

Kouč udáva tempo a tím, ktorého meno vysloví, potiahne za sebou súpera. Po určitom čase, na dohodnuté znamenie (potlesk, zapískanie, slovný pokyn: teraz a pod.) si tímy vymenia miesto. Člen, ktorý si posledný sadá na zem, vypadáva. Vyhráva družstvo, ktorému zostane viac členov.

Ruky – nohy

Postup: Lektor rozdelí účastníkov do viacerých skupín o rovnakom počte a pokračuje zadaním inštrukcie: „Na zemi je … rúk a … nôh“ pričom ju dopĺňa o ich počet (napr. účastníci sú v skupine 4 ale na zemi majú byť len 3 ruky a 4 nohy). Úlohou účastníkov je nájsť spôsob ako inštrukciu skupine splniť a udržať pri tom rovnováhu.

Penguine

Postup: Na začiatku účastníkov požiadame, aby si zobrali svoju stoličku a umiestnili ju kdekoľvek do priestoru.

Následne vedúci aktivity nechá svoju stoličku voľnú, ide na druhý koniec miestnosti z kadiaľ sa pomalými pohybmi tučniaka približuje smerom k stoličke. Jeho úlohou je sadnúť si naň, úlohou ostatných je mu v tom zabrániť.

Keď sa mu podarí sadnúť si, ten, kto na danej stoličke sedel ako posledný sa stáva penguinom a pokračuje v hre.

Roztlieskavačka

Postup:Účastníci stoja v kruhu spolu s lektorom. Lektor zadá smer, v ktorom každý z účastníkov raz tleskne. Účastníci tlieskajú jeden po druhom a v prípade, že niekto z účastníkov tleskne dvakrát, smer aktivity sa zmení. Účastníci musia dať pozor na moment, kedy sa smer zmení.

V prípade, že niekto nesprávne zareaguje, z hry vypadáva. Rýchlosť tlieskania sa časom zrýchľuje.

Stoličky 

Postup: Ide o aktivitu, kedy všetci hráči stoja na stoličkách, ktoré sú usporiadané v dlhej rade. Lektor dáva hráčom zadania, napríklad zoradiť sa od najstaršieho po najmladšieho. Hráči musia vytvoriť radu bez toho, aby sa dotkli zeme. (Hodí sa aj ako tímová aktivita).

Športová galéria 

Postup: Ide o intenzívnu hru, pri ktorej hráči musia predstierať športy a športové schopnosti, napr. sú lyžovanie, lukostreľba, podávanie v tenise, strieľanie, balet, a tak ďalej. Musia napodobniť na najmenej 10 sekúnd.

Odpočítavanie 

Postup: Ide o aktivitu, pri ktorej hráči počítajú od 20 do 1. Neexistujú však žiadne pravidlá ani poradie okrem toho, že dvaja nemôžu povedať to isté číslo v ten istý čas. Ak sa to stane, odpočítavanie začína od začiatku.

Krik 

Postup: Ide o trochu hlasnejšiu aktivitu. Hráči opäť stoja v kruhu a pozerajú sa do seba. Na povel zdvihnú hlavu a musia sa pozerať na inú osobu. Ak sa dá osoba na nich nepozerá, nič sa nedeje. Ak sa tá osoba na nich pozerá tiež, začnú kričať a kto prestane prvý, vypadáva z hry.

Konské dostihy

Postup: Hráči sedia/stoja v kruhu. Jeden z hráčov je „riaditeľ“ dostihov a určuje ako rýchlo a akým terénom pôjdu. Po štarte všetci dupú nohami, zrýchľujú a spomaľujú, prípadne plnia iné pokyny ako napr.:

Cval – dupot nohami alebo beh na mieste. Jednoduchá prekážka – všetci zdvihnú nohy alebo raz poskočia. Dvojitá prekážka – dvakrát sa zdvihnú nohy alebo dvakrát poskočí. Ženská tribúna – všetci pištia. Mužská tribúna – všetci kričia fúúj. Zákruta vpravo alebo vľavo – dupot a záklon doprava a doľava. Most – všetci sa udierajú do pŕs. Močiare – vydávanie mľaskavých zvukov s perami, pričom si každý naťahuje líca.

Wotang šu!

 • najenergickejší energizer všetkých školení

Upgradenutá verzia (ospravedlňujem sa za kvalitu, točené mobilom):

Text:
Baraski liten, Wotang šu!
Isken biloten boten, baraski liten, Wotang šu!
Iten titen – titen iten, isken biloten boten, baraski liten, Wotang šu.
Donken onken, onken donken, iten titen – titen iten, isken biloten boten, baraski liten, Wotag šu!

Ulele!

 • najobľúbenejší energizer všetkých školení

Text:

Óóó, ulele!
Ulele tika tonga!
Ulele majsam majsam!
Ó, aló é alo ú alo á…

Funky chicken

 • vhodné ako ranný energizer

Molekuly

Aktivita je vhodná ako ranný energizer, ale aj ako prostriedok na rozdelenie do tímov podľa požadovaného počtu ľudí.

Postup: Účastníci sa prechádzajú po miestnosti a podľa pokynov vedúceho hľadajú čo majú spoločné. Napr. obľúbená dovolenková destinácia, hudobný štýl, farba oči a pod. Vytvárajú molekuly spoločných záujmov či vecí, o ktorých potom diskutujú, vymieňajú si názory a spoznávajú sa.

Šatkovica

 • pohybová aktivita vhodná na školenia i tábory
satkovica

Postup:

– účastníci sa rozdelia do dvoch skupín
– každá v skupine má svoje číslo od 1, po X (podľa počtu účastníkov)
– skupiny sa postavia oproti sebe
– vedúci aktivity stoji v strede a drží šatku
– zakričí číslo, napr. TRI a účastníci z oboch skupín, ktorí majú toto číslo na povel vyštartujú
– pričom ich úlohou je schmatnúť šatku skôr ten druhý

Smiechohra

smiechohra
 • perfektný energizer, ktorý môžete použiť v prípade, že sú účastníci unavení, prípadne im chýba pozitívna nálada

Postup:

– účastníci si ľahnú na zem tak, aby mal každý hlavu položenú na bruchu iného účastníka
– vznikne tak reťaz rôzne pospájaných ľudí
– vedúci zväčša aktivitu ani nemusí štartovať, pretože začne sama
– akonáhle sa začne smiať jeden účastník, vznikne reťazová reakcia a smejú sa všetci
– na úvod môže prípadne vedúci povedať jeden dva vtipy

I gonna say yes (Karamba)

 • akčný energizér vhodný na školenia, ale aj workshopy

Postup:Účastníci aktivity stoja v kruhu a opakujú pohyby a text po vedúcom. Text nemá žiadnu logiku ani význam.

I gonna say yes – Vedúci ide do kruhu a pri slove yes zdvihne palec, vracia sa, kým ostatní opakujú.

I gonna say no – Vedúci ide do kruhu a pri slove no ide palec dole, vracia sa, kám ostatní opakujú.

I gonna say yes, no, yes, no – Vedúci aktivity ide do kruhu a ukazuje palcom hore, dolu, hore, dolu.

Karamba – vedúci zadupe

Ke samba – vedúci pokrúti bokmi

A piruet – vedúci sa otočí okolo vlastnej osi so zdvihnutou rukou

Ďžaapamila kresta – vedúci si prehladí vlasy a predvedie umelecký pohľad akože do kamery

Zoznamovačky – aktivity na zoznámenie

Prívlastky

Postup: Požiadate každého účastníka/účastníčku,  aby si zvolili prívlastok, ideálne prídavné meno, ktoré ho/ju momentálne vystihuje – napr. unavená Kristína, lenivý Pavol. Prvý/á povie svoje meno s prívlastkom, ďalší/ďalšia zopakuje predchádzajúce meno/mená a pridá svoje.

Môžeme pridať podmienku, že prívlastok musí súčasne začínať rovnakým písmenom, ako krstné meno – napr. opatrná Oľga, roztomilý Rado.

Moje tričko

Postup: Účastníci/účastníčky dostanú tričko nakreslené na papieri. Napíšu naň svoje meno; napíšu, alebo nakreslia niečo čo ich charakterizuje. Predstavia si svoje tričká navzájom, nalepia na stenu. Počas celého školenia sú nabádaní, aby na tričká ostatných napísali napr. spätnú väzbu, ako by mohli zlepšiť medzi sebou komunikáciu a pod.

Dixit karty

Postup: Na stôl alebo na zem rozložíte Dixit karty. Účastníkom/účastníčkam vysvetlíte, aby si akrty pozorne pozreli a vybrali jednu takú, ktorá vyjadruje niečo, čo ich charakterizuje. Napríklad nejaký koníček, vlastnosť, nejakú výnimočnosť alebo osobnosť ako takú. Následne každý povie nahlas svoje meno a predstaví sa cez kartičku, ktorú si vybral. Táto aktivita sa dá použiť aj ako icebreaker, kde si účastníci vyberú kartu podľa toho, aký je ich aktuálny pocit.

Deka

Postup: Účastníkov/čky rozdelíme na dve skupiny, následne si čupnú. Medzi ne dáme deku, ktorú držíme tak, aby na seba vzájomne nevideli. Vysvetlíme im, že úlohou každej skupiny je umiestniť pred deku jedného človeka, ktorého úlohou je v momente, keď deka padne, uhádnuť meno toho, koho uvidí oproti sebe. Ten, kto povie meno rýchlejšie vyhráva a pre svoju skupinu získava člena druhej skupiny.

Portréty

cof

Postup: Účastníkom/čkam vysvetlíme, aby si zobrali čistý papier A4, fixu a napísali si do pravého dolného rohu svoje meno. Následne ich požiadame, aby si na papier nakreslili obrys svojho tela a hlavy, pričom ich upozorníme, aby nekresili nič viac, ani uši, ani vlasy, ani inú časť tela či oblečenia.

Potom ich požiadame, aby sa postavili a v momente, keď začne hrať hudba sa po miestnosti prechádzali a vymieňali si papiere. Keď hudba zastaví, pozrú sa koho papier majú v rukách, nájdu ho a dokreslia mu prvú časť portrétu, napr. oči. Potom sa hudba zas pustí, opäť si vymieňajú papiere a keď sa zastaví, kreslia druhú časť tela, napr. ústa. Postupne si takto dokreslia celý portrét a nakoniec ho vrátia pôvodnému majiteľovi.

Bingo

Postup: Obľúbená aktivita vhodná na zoznamovanie, ale využiteľná aj ako icebreaker. Každý účastník dostane papier s vytlačeným textom a jeho úlohou je za stanovený čas, napr. 3 alebo 5 minút získať čo najviac podpisov od ľudí na ktorých sa hodia nasledujúce tvrdenie. Pričom od toho istého účastníka môžu získať max. 3 podpisy.

Text:

Zožeň podpis niekoho:
– Koho meno sa začína na R.Zožeň podpis niekoho:
– Kto hral už niekedy petang
– Kto je z Čierneho Balogu
– Kto chce študovať v zahraničí
– Kto vie vymenovať všetkých porotcov Hlasu
– Kto má rád bryndzové halušky
– Kto nemá Facebook
– Kto nepozerá TV
– Kto neznáša špenát
– Kto je zamilovaný

One minute to win games

Foto: Godzone

Využitie: Minutové alebo ak chcete 60 sekundové aktivity sú vhodné, ak vám vypadne nejaká časť večerného programu, potrebujete účastníkov vyhecovať, prípadne máte rodinnú akciu na ktorej sa chcete zabaviť.

Tieto aktivity môžu mať tiež teambuildingový charakter a zrealizovať ich viete aj v exteriéry. V prípade, že na seba budú nadväzovať ako jednotlivé stanovištia, môžete nimi vyplniť popolunajší program.

Postup:

 • 1. stanovište: Dostať sáčky s čajom bez pomoci rúk na predný šilt
 • 2. stanovište: Prejsť za čo najrýchlejší čas vyznačenú trasu v štvorici, pričom dvojice budú mať zviazané nohy
 • 3. stanovište: Prejsť vyznačenú trasu s kelímkom plným vody, ktorý je upevnený na špagátoch
 • 4. stanovište: Nafúkať za minútu čo najviac balónov
 • 5. stanovište: Udržať čo najdlšie vo vzduchu 3 balóny
 • 6. stanovište: Roztriediť cukríky Skittles podľa farby
 • 7. stanovište: Oreo challenge – dostať oreo keksík položený na čele do úst bez pomoci rúk len s využitým mimiky a pohyby tváre

Tímové aktivity – tímovky:

Mission Imposible

 • tímová aktivita, na ktorú má každý tím k dispozícii max 60 minút.

Text:

 1. Zaobstarať dobrovoľníckou prácou 10 vajec
 2. Požičať knihu od Shakespearea, Dostojevského a Tajovského
 3. Napísať pieseň v 5 jazykoch a zaspievať ju školiteľom
 4. Priniesť 6 podpisov od dôležitých predstaviteľov mesta, s uvedením pracovnej pozície
 5. Vypiť 10 litrov vody (musíme vidieť)
 6. Spraviť erb mesta z prírodných materiálov
 7. Postaviť živú sochu, tak aby sme to videli
 8. Spraviť čo najdlhší povraz z oblečenia
 9. Zistiť ako sa volá primátor Lučenca
 10. Každému nakresliť na tvár srdiečko alebo slniečko.
 11. Každý v skupine bude mať vyrobenú papierovú čiapku
 12. Urobiť spoločnú fotografiu
 13.  Zistiť koľko nástupiští je na autobusovej stanici
 14.  Doniesť španielsky slovník

Úlohy si môžete prispôsobiť, vymeniť alebo doplniť podľa potreby. Po aktivite nasleduje vyhodnotenie splnených a nesplnených úloh, zdieľanie zážitkov a reflexia so skupinou.

Tím výskumníkov NASA

 • vhodné ako outdoorová tímová aktivita alebo aktivita na komunikačné zručnosti

Text:

 1. Čo si ľudia predstavujú pod slovom participácia?
 2. Čo si ľudia predstavujú pod slovom kompetencia?
 3. Počuli už o (názov vášho projektu)? Ak áno, čo to podľa nich je?
 4. Ako vnímajú vo svojom meste mladých ľudí? Čo  o nich vedia?
 5. Spýtať sa ich aspoň na 4 podujatia, ktoré v meste pripravili mladí ľudia
 6. Vnímajú miestni občania niekedy mladých ľudí aj negatívne? Ak áno, tak prečo?
 7. Ako samospráva spolupracuje s mladými ľuďmi?
 8. Zistiť, koľko mladých ľudí má mesto Lučenec.
 9. Kam chodievajú najčastejšie mladí ľudia vo svojom voľnom čase?
 10. Koľko škôl sa nachádza v Lučenci?
 11. 11.  V ktorých hoteloch v Lučenci sa organizoval KomPrax?
 12. Aký prínos má Európska únia pre mladých ľudí v našom meste?

Otázky si môžete prispôsobiť vášmu projektu alebo téme. Po aktivite nasleduje vyhodnotenie, zdieľanie zážitkov a reflexia.

Nechýba vám stolička?

Aktivitu nájdete vo videu z nášho zážitkového školenia

Postup:Hráči stoja v kruhu tesne za sebou. Na povel vedúceho hry si všetci hráči sadnú na kolená hráčovi za sebou. V princíp musí každý pohodlne sedieť. Na pokyn vedúceho všetci posediačky vykročia ľavou nohou, potom pravou – až celý kruh posediačky kráča.

Stand up!

 • tímová aktivita, ktorú môžete využiť na školeniach o tímovej spolupráci, komunikácii či leadershipe
timova-aktivita

Postup:

– účastníci sa rozdelia do dvojíc
– na pokyn vedúceho si si sadnú oproti sebe a chytia sa za ruky
– na druhý pokyn vedúceho sa v dvojici spoločne snažia naraz postaviť
– ak sa im to podarí, spoja sa s inou dvojicou
– opäť si čupnú, chytia sa za ruky a na pokyn sa postavia
– aktivita sa opakuje, až po kým sa všetci nepospájajú
– následne si všetci čupnú, chytia sa a ich úlohou je nájsť riešenie ako sa spoločne postaviť

Aktivity na komunikáciu

Empatia

– vhodné na školenia o komunikácii, ale aj ako aktivita na zoznamovanie

Postup: Hráči sedia vo dvojici oproti sebe. Počas hry sa nerozpráva ani nijako inak nekomunikuje. Každý hráč dostane zoznam otázok, na ktoré musí nájsť odpoveď bez komunikácie s partnerom. Musí sa snažiť „vžiť“ do situácie svojho partnera, jeho pocitov a intuitívne odhadnúť odpoveď. Časový limit: 4 minúty

– Má Tvoj kolega rád zmrzlinu?
– V ktorej krajine by chcel stráviť letnú dovolenku?
– Má Tvoj kolega zmysel pre humor?
– Aký štýl hudby počúva?
– Má Tvoj kolega radšej kávu alebo víno?
– Myslíš že má Tvoj kolega teraz na sebe spodnú bielizeň

– Išiel by radšej na koncert alebo do divadla?
– Aké cudzie jazyky ovláda?
– O čom podľa teba sníva?

Hra s obrázkami

Postup: Aktivita je zameraná na tréning neverbálnej komunikácie. Každý žiak dostane obálku s obrázkom, ktorý nesmie ukázať ostatným žiakom. Žiak začne obrázok opisovať. Ďalší žiaci hádajú, čo sa na obrázku nachádza.

Pantomíma:

Postup: Aktivita je zameraná na tréning neverbálnej komunikácie. Lektor vymyslí a na papierik napíše niekoľko konkrétnych situácii zo života, napr. používanie ťaháku na hodine, šťastný telefonát s vyhrou 1 000 000€ alebo strach z prvého pracovného pohory a dá ich zahrať účastníkom bez použitia slov. Kým jeden/dvaja/traja hrajú, ostatní hádajú situáciu.

Telefón

Postup: Aktivita je zameraná na aktívne počúvanie. Vedúci aktivity vyberie 5-tich dobrovoľníkov a pošle ich za dvere. Potom si zavolá prvého a prečíta mu zaujímavý príbeh (napr. článok z online médií). Úlohou účastníka bude zapamätať si čo ho čo najlepšie a prerozprávať ho druhému dobrovoľníkov, ten zas tretiemu, až po posledného. Ten na záver povie verziu, ktorú si zapamätal.

Stoličková spätná väzba

– môžete ju využiť po ukončení aktivity alebo na záver školenia

hodnotiace-aktivity

Postup:

– vedúci aktivity si vopred pripraví výroky o uplynulom školení
– napríklad: mal som dostatok času na oddych, zapamätal som si všetky nové mená, školenie bolo užitočné, mal som dosť priestoru na otázky
– výroky postupne číta a úlohou účastníkov je odpovedať na ne tak, že si sadnú
– jedna stolička je označená ako ÁNO, druhá ako NIE
– v prípade veľkého počtu účastníkov je možné stoličky odstupňovať
– ak účastník s výrokom súhlasí sadá si na ÁNO, naopak zas na stoličku NIE

Hry a tance na večer, k ohnisku alebo ako súčasť tábora

Fli Fla (Flea Fly Flow)

 • vhodné ako večerná aktivita alebo ako pieseň pri ohnisku na táboroch

Text:

Fli,
Fli, fla
Fli, fla, flo
Westa,
No, no no nono la westa
Enimini tesamini oo ola
Enimini salamini oo ola
Ic bin jodn podn po po pa dejdl dadlč

Egyptský tanec

 • najenergickejší tanec vhodný na spoločenské akcie, ale aj rannú rozcvičku na školeniach a táboroch alebo inak: never ending story :)

 Chocholate

 • tanec vhodný na spoločenské akcie, tábory a víkendovky

eRko verzia:

Stageman verzia:

 Onky donky

 • tanec vhodný na spoločenské akcie, tábory a víkendovky

Akadu

 • tanec vhodný na spoločenské akcie, tábory a víkendovky
jaroslav dodok marketing školenie

Máte záujem o zážitkové školenie pre vašu organizáciu, neformálnu skupinu či firmu? ONLINE registráciu nájdete na tomto linku (klik) 

Vaše otázky rád zodpoviem tu (klik)


Viac o autorovi tohto blogu: Kto som, čomu sa venujem a o čom píšem?

Homepage jaroslavdodok.com

Pin It on Pinterest