Fakturačné údaje

OZ TEAM

Dolná 184/51
974 01 Banská Bystrica

IČO: 50377868
DIČ: 2121362947

Nie sme platcami DPH

Právna forma: Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov
Registrácia: 13.05.2016
Registračné číslo:  VVS/1-900/90-46795
Registrový úrad: MV SR

Číslo účtu, IBAN: SK68 1100 0000 0029 4413 7169 

Tatra banka, a.s. 

Faktúry zasielajte na e-mail: faktury@ozteam.sk

Web: www.ozteam.sk


Mavio Media s.r.o.

Oremburská 12
974 04 Banská Bystrica

IČO: 48180912 
DIČ: 2120098321
IČ DPH: SK2120098321
Sme platcami DPH

Zapísaný na Okresnom súde Banská Bystrica, oddiel Sro,
vložka číslo 28301/S

Číslo účtu, IBAN: SK06 8330 0000 0025 0082 7310

Fio banka

Faktúry zasielajte na e-mail: faktury@maviomedia.sk

Web: www.maviomedia.sk


Mavio consulting s.r.o.

Oremburská 12 974 04 Banská Bystrica

IČO: 54155240
DIČ: 2121584806

Zapísaný na: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel: Sro, vložka č. 42253/S

Číslo účtu, IBAN: SK19 8330 0000 0027 0205 8329

Fio banka

Faktúry zasielajte na: jaroslavdodok@gmail.com

Web: www.jaroslavdodok.sk


Jaroslav Dodok

Fyzická osoba, živnosť

Nám. Ľ. Štúra 5953/25
97405 Banská Bystrica, Slovenská republika

IČO: 47425156
DIČ: 1086334150

Zapísaný na Okresnom úrade B. Bystrica
Číslo živnostenského registra: 620-35460

Číslo účtu, IBAN: SK80 1100 0000 0029 1093 4047

Faktúry zasielajte na: jaroslavdodok@gmail.com

Web: www.jaroslavdodok.sk

Pin It on Pinterest