Prečo mladí ľudia menia svoje hodnoty, postoje či svoje správanie? Ako s nimi komunikovať, ako ich motivovať alebo udržať vo firme? Odpovede na tieto otázky budeme hľadať v dnešnom blogu.

Mnohé firmy a organizácie zažívajú uplynulé dni paniku. Modely správania študentov, rodičov, spotrebiteľov či podnikateľov sa zásadne menia. Každá zmena so sebou prináša množstvo neznámych.

Preto je dôležité začať hovoriť o trendoch v správaní ľudí a ja sa dnes zameriam špeciálne na mladú generáciu. Niektoré z trendov, ktoré v dnešnom blogu výstupili viac do popredia práve vďaka karanténe a koronakríze, iné s ňou nemajú žiadny súvis. Poďme teda na to.

1. Celkom 89% mladých si myslí, že dnešná spoločnosť prikladá veľký význam peniazom

Hovorí o tom výsledok prieskumu Generation What, ktorý sa uskutočnil v Českej republike. Podľa mladých rastú rozdiely medzi chudobnými a bohatými. Peniaze tak stále vnímajú ako jeden z dôležitých prvkov, ktorý tvorí status človeka.

2. Túžba po dokonalosti

Mladí ľudia sa neprestali rozvíjať ako si to možno mhoí z nás myslia. Práve naopak. Keďže v dnešnom svete je na trhu práce veľká konkurencia, je podľa nich nevyhnutné pracovať na sebe a „vykresať sa do dokonalosti“.

Využívajú na to predovšetkým online nástroje. Podľa organizácie YouthWatch má 60% z nich má vo svojom mobile aplikáciu na vzdelávanie. Či už je to TEDed, Coursera, Digitálna Garáž alebo WocaBee.

3. Mentor, kouč, ale nie učiteľ

Byť najlepším vo svojom odbore. O to sa dnes snaží mladá generácia, ktorá čoraz častejšie siaha po mentoringu, koučingu či neformálnych školeniach. Namiesto učiteľov by v školách mali radšej sprievodcov, ktorí by ich sprevádzali cestou osobnostného či profesijneho rozvoja.

4. Nedostatočný vzdelávací systém

Až 52% mladých Čechov skôr nesúhlasí s výrokom, že náš vzdelávací systém je dobrou prípravou na trh práce a 19% mladých s ním nesúhlasí vôbec. Väčšina z opýtaných nedôveruje školstvu ako takému.

5. Secret profily

Generácia Y bola až príliš zhovievavá k online prostrediu. Na sociálnych sieťach smelo zdieľala svoju identitu či osobné údaje. Vie to aj Generácia Z, ktorá si už na svoje súkromie dáva oveľa väčší pozor.

Množstvo mladých má dnes uzavretý súkromný „secret“ profil na sociálnej sieti, o ktorom nevedia ich rodičia ani zamestnávatelia. Čoraz viac zverejňujú fotky z ktorých nie je na prvý pohľad jasná identita človeka (fotené od chrbta či zachytená len časť tváre) a tiež si dávajú pozor na to, aby sa z fotky nedalo vyčítať prostredie v ktorom sa nachádzajú.

6. Odstrihávanie sa od digitálnych technológii

Podľa prieskumu NMS Market Research a PR.Konektor mladí vo veku 15 – 25 rokov strávia na internete 8 hodín denne. Mnohí z nich si to aj uvedomujú a cielene sa na istý čas odstrihávajú od digitálu.

Organizácia YouthWatch zaznamenala, že v poslednej dobe sa pre digitálnu očistu odhodlalo približne 29,8% mladých ľudí na Slovensku. Čas trávia v prírode, v tichu alebo si berú tzv. sabatické voľno.

7. Nedôvera v politiku

A čo si mladí myslia o politike a veciach verejných? Podľa Inštitútu pre aktívne občianstvo takmer 44% detí a mladých Slovákov nie je presvedčených, že na ich názore naozaj záleží. 85% mladých v Českej republike nemá dôveru v politiku a len 2% si myslia, že politici nie sú skorumpovaní.

8. Nárast využívania zdieľaných služieb

Trendom medzi mladými sú spoločnosti ako Uber, Airbnb či Blablacar. Pretože ponúkajú služby založené na princípe komunity a ekonomiky zdieľania (sharing economy).

Úspech zaznamenávajú aj módne značky, ktoré vyrábajú oblečenie z už použitých materiálov a do povedomia sa dostávajú aj e-shopy s možnosťou prenajať si outfit na dnešný večer.

9. Neochota počkať si

Čas sú peniaze. Stáť v rade na obedové menu neprichádza do úvahy. Donáškové služby sa stávajú čoraz populárnejšími, jedlo si cez nich objednáva už 80% oslovených mladých ľudí . Tento trend podporuje aj aktuálna situácia, kedy je prakticky možné objednať si cez kuriéra takmer akýkoľvek produkt či tovar bez potreby navštíviť kamenný obchod.

10. Spravodlivosť je dôležitá

Mladým ľuďom záleží na hodnotách. Prejavuje sa to zvýšeným záujmom o hodnotové rebríčky firiem pre ktoré sa rozhodujú pracovať, ale aj túžbou, aby ostatní rešpektovali ich hodnoty a postoje. Ich postoj by sa dal najlepšie vyjadriť heslom „ži a nechaj žiť“.

59% Čechov by bolo ochotných zapojiť sa do študentských protestov, ak by sa chystali v najbližšom období a 85% má pocit, že je v ich okolí/na svete príliš veľa násilia.

To sú všetky aktuálne trendy?

Nie je ich ďaleko viac. Z kontextu som vybral len niekoľko nazaujímavejších, nad ktorými sa tieto dni zamýšľam. Okrem nich mladí očakávajú flexibilný pracovný čas, chill out zóny vo firmách, homeoffice či projektové zadania. Radi hazardujú zo svojou mysľou, vyhľadávajú superpotraviny a kávu nahradzajú inými stimulantami, ktoré podporujú produktivitu a kreativitu.

Na všetky tieto trendy by dnes mali reagovať školy, vzdelávacie inštitúcie, firmy aj štát. Podrobnejšie si môžete o trendoch prečítať v reporte, ktorý pripravila organizácia YoutchWatch či na webe Generation What.

Ak chcete lepšie pochopiť generáciu mladých ľudí, nastaviť firemné prostredie tak, aby sa v ňom cítili dobre alebo chcete vedieť ako prispôsobiť marketing aktuálnym trendom, napíšte mi: jaroslavdodok@gmail.com

Zdroj: Instagram Coca-cola

Čo je to vlastne trend?

Je to dlhodobá zmena v postojoch a správaní spotrebiteľov ako isté smerovanie a hnutie, ktoré sa dá štatisticky odhaliť alebo predpovedať.

Trendy môžu postojové alebo sa môžu týkať správania. Tie prvé väčšinou pomáhajú vzniknúť tým druhým. Všimnúť si môžeme mikrotrendy, ktoré sa práve rodia alebo sú prítomné len v istých malých komunitách, ale aj makrotrendy, ktoré sú oveľa výraznejšie a môžu sa týkať celej spoločnosti.

Niektoré trendy platia globálne a sú rovnaké v USA, v Anglicku či na Slovensku (ako napríklad digitálizácia), iné sú len národné, ako napr. návrat k tradíciám, nárast sprirituality či vapingu.

Ako spozorovať nový trend?

Možností je viac. Môžete si posadiť do zasadačky kancelárie vašich manažérov a diskutovať o zmenách správania vašich spotrebiteľov. Môžete zrealizovať focusovú skupinu, v ktorej budú zastúpené vrstvy obyvateľstva a zisťovať, aké sú ich postoje.

Oveľa zaujímavejšie je však vyraziť do ulíc a neformálne pozorovať správanie ľudí, všímať si reakcie, sociálne interakcie a následne si zistenie overiť s dostupnými dátami na internete. Alebo môžete vychádzať z už existujúcich reportov a prieskumov, stratíte však náskok.

Ako pracovať s trendami?

Proces trend marketingu alebo managementu má 3 nadväzujúce kroky:

  1. Identifikovať: najprv je dôležité zistiť či nejde len o náš subjektívny pocit, preto je potrebné získavať a vyhodnocovať dáta
  2. Interpretovať: potom sa musíme sústrediť na to, do akej miery sa dané trendy týkajú našej organizácie alebo firmy – ohrozia nás? sú pre nás príležitosťou? vyžadujú si zmeniť procesy alebo vytvoriť nový produkt?
  3. Implementovať: posledným dôležitým krokom je reagovať na dané trendy a podniknúť konkrétne opatrenia a riešenia v praxi

Ako sa šíria inovácie (a trendy)?

Najlepšie to vystihuje nasledujúci graf od Nadácie Pontis. Ako prví prichádzajú do hry inovátori, ktorí sú tvorcami trendov. Následne sa k nim pridávajú skorí osvojitelia, ktorí nové trendy vyhľadávajú a skúšajú. Častokrát sú to práve oni, ktorí dávajú skorej väčšine prvé odporúčania či recenzie na dané produkty, služby alebo modely správania.

Keď sa následne rozšíri, dostane sa k neskorej väčšine ku ktorej sa na záver pridávajú len oneskorenci. Teda ľudia verní tradíciám, zaužívaným postupom, ktorí zmeny odmietajú alebo sa im prispôsobujú len keď to je naozaj potrebné.

Aké zdroje sú nám k dispozícii pri objavovaní trendov?

Môžu to byť napríklad:

  • Politické zdroje (rozhodnutia politikov, opatrenia vlády, pripravované zákony, vyhlášky či stratégie jednotlivých rezortov)
  • Ekonomické zdroje (maslowova pyramída potrieb, dáta o správaní spotrebiteľov počas ekonomických recesií a kríz z minulosti, výhliadky národných bánk, menových fondov či rankingových agentúr)
  • Sociokultúrne údaje (populácia, vek, zdravie, miera zamestnanosti, a vzdelania, správanie opinion a decision makerov, aktívne komunity)
  • Technologické zdroje (nové pantenty, startupy, Industry 4.0)

Prečítajte si aj:

Pin It on Pinterest