Určite to nie je tajomstvom, že dosahovať svoje ciele a napĺňať svoju osobnú víziu v živote je celkom náročné. I napriek tomu, že sa vieme tešiť z krátkodobého úspechu všetci očakávame, že dosiahneme aj ten dlhodobý. Na jeho naplnenie je nevyhnutné, aby sme rozvíjali svoju osobnosť, naberali nové vedomosti, schopnosti, zručnosti a postoje. Ak chceme sa chceme efektívne rozvíjať, potrebujeme na to osobný akčný plán (OAP).

Ako na to ?
Aj keď tieto tri slovíčka vo vás možno vyvolali viac otáznikov ako odpovedí, nie je to až také náročné, ako to na prvý krát vyzerá. Na to, aby ste si vytvorili vlastný akčný plán vám stačí papier a pero, no a pokiaľ sa dá aj 30 minút vášho cenného času. Samozrejme, ak chcete svoj akčný plán prepracovať a navrhnúť si ho čo najpresnejšie, oplatí sa mu venovať viac času.

Musíte poznať svoju štartovaciu čiaru
Preto si veľmi dobre prezrite nasledujúci obrázok, ktorý vám už napovie, čo bude vašou prvou úlohou.

kde som

 

Na to, aby ste vedeli kam sa chcete dostať, musíte najprv vedieť, kde sa aktuálne nachádzate. Preto sa teraz zamerajte na krátky brainstorming a na papier si vypíšte všetky aktivity, ktorým sa venujete (futbal, spev, čítanie kníh, brigáda, škola, organizovanie podujatí, tvorba web stránok…). Ďalej si k aktivitám určite svoju pozíciu/rolu, ktorú zastávate: futbal – hráč, spev – učiteľ, škola – študent, brigáda – sekretárka, organizovanie podujatí – zodpovedná osoba za reklamu, tvorba web stránok – vedúci oddelenia). Keď ste si spravili review na svoje aktivity a pozície, mali by ste vás vníma vaše okolie (priatelia, kolegovia, rodina). K tomu vám najviac pomôže SWOT analýza. Oslovte ľudí, s ktorými sa pravidelne stretávate a pýtajte sa ich na svoje silné a slabé stránky. Pýtajte sa, v čom ste dobrý a v čom by ste mali ešte zabrať. SWOT analýzu si spravte nezávisle aj zo svojho pohľadu. Potom výsledky porovnajte. Zistíte tak napr. že perfektne komunikujete, máte dobrý vzťah s deťmi, ale ste výbušný a neviete zvážiť riziká. Na týchto slabých stránkach budete neskôr pracovať.

Kde by ste sa najradšej videli o 10,20, či 30 rokov?
Toto už je o niečo náročnejšia časť tvorby osobného akčného plánu, ale úplne nevyhnutná. Vytvoriť vám ju pomôže nasledujúci obrázok.

kde budem

V tejto chvíli začínate uvažovať nad svojou budúcnosťou. Pokojne sa na chvíľu zasnívajte a vytvorte si akúsi vlastnú víziu do budúcnosti. Predstavte si, že máte 40 rokov a do svojho životopisu/fb profilu si s hrdosťou môžete niečo o sebe napísať. Môže to vyzerať aj takto: ,,Som úspešný spevák, ktorý koncertuje po celej Európe, mám založenú hudobnú školu a aktívne sa venujem vzdelávaniu. Väčšinu peňazí, ktoré zarobím venujem charite. Som finančne slobodný a voči svojej rodine zodpovedný.“ Pri tvorbe vašej vízie vám pomôže aj výber hodnôt, na základe ktorých chcete v budúcnosti stavať. Aké hodnoty mám na mysli? Hodnoty/vlastnosti, ktoré sú pre vás dôležité, napr: sloboda, štastie, múdrosť, krása, pohodlný život/byť tvorivý, milujúci, čestný, ctižiadostivý, úprimný a pod.

Ako sa mi to podarí?
akoKeď už máte svoju víziu hotovú a práve sa z nej tešíte, môžete si ju konkretizovať a rozmeniť na ciele, ktoré vás k nej dovedú. Inými slovami potrebujete poznať cestu.  Teraz sa opäť pozrite na svoj zoznam aktivít, pozícií a rolí a zamyslite sa nad nimi. Rozhodnite sa, ktoré aktivity vám v budúcnosti pomôžu dosiahnuť vašu víziu a ktoré vás naopak iba oberajú o váš cenný čas. Ktoré aktivity a pozície musíte zo svojho života vyradiť a ktoré práve naopak pridať. Akým spôsobom budete meniť svoje postoje, svoje správanie, ako budete nadobúdať nové vedomosti či reagovať na svoje okolie. Pripravte si cestu, po ktorej budete chodiť.

 

Takže ideme si určovať ciele
Keď už máte svoju víziu, v predchádzajúcom bode ste si pripravili aj vašu taktiku alebo stratégiu (postupnosť krokov), ostáva určiť si svoje ciele. Tie môžu byť a mali by byť dlhodobé (horizont na niekoľko rokov), strednodobé a krátkodobé. Aby ste správne pochopili o čom hovorím, tu je malý príklad:

Moje dlhodobé ciele sú:
– založiť hudobnú školu
– zarobiť 2 000€/mes
– postaviť dom
– podporiť charitu
– mať tri deti

Moje strednodobé ciele potom budú:
– získať pedagogické minimum
– nájsť investora na stavbu budovy
– zarábať budúci rok aspoň 500€
– nájsť si už tento rok prácu
– zobrať si úver na stavbu domu
– nájsť si teraz dobre platenú prácu
– mesačne venovať charite 10€ príjmu
– vybrať charitu, kt budem podporovať
– nájsť si manželku, vydať sa

Moje krátkodobé ciele potom budú:
– zmaturovať
– prihlásiť sa na školu
– do konca týždňa si nájsť prácu
– zajtra navštíviť 5 firiem
– zlepšiť sa v dochvíľnosti
– dnes trénovať komunikačné zručnosti
– byť zodpovedný a pozorný voči ženám

Ešte niekoľko rád na záver:

ciele si určujte vo viacerých oblastiach: profesijné, osobnostné, rodinné, rekvalifikačné a pod.

Okrem toho je dokázané, že ak si ciele fyzicky napíšete, je oveľa pravdepodobnejšie, že ich aj dosiahnete. Na to si potrebujete ciele aj svoju víziu stále pripomínať a k nim si rozpracovať aj časový harmonogram. To znamená, že každý cieľ bude mať časový bod (deadline), kedy by ste ho mali dosiahnuť.  Časovo si plánovať môžete nielen roky, mesiace, ale aj týždne a dni.

Brian Tracy hovorí, že každá minúta venovaná plánovaniu, vám ušetrí desať až dvanásť minút času potrebného na realizáciu.

Teda ak dnes budete plánovať 10-12 minút, zajtra získate a ušetríte vo svoj prospech až dve hodiny! A na to je najlepšie založiť si diár.

Keďže sa blížime ku koncu, bolo by dobré, ak by sme si celú tvorbu osobného akčného plánu (OAP) zopakovali. V tomto blogu som písal o 3 dôležitých faktoroch, ktoré môžu negatívne aj pozitívne ovplvyniť váš OAP. Tieto tri faktory, som zobrazil v troch kružniciac. Ako dobré vidíte, zafarbený na fialovo je prienik týchto troch množín. Ten predstavuje skutočnosť, teda realitu vášho osobného akčného plánu. Teda ako sa vám ho v skutočnosti podarí naplniť. 

prienik

Čo všetko by mal teda obsahovať váš osobný akčný plán, ak by mal byť dobre preracovaný?
1. Víziu
2. Poslanie
3. Hodnoty
4. Stratégiu
5. Taktiku
6. Dlhodobé ciele
7. Strednodobé ciele
8. Krátkodobé ciele

 

Prečítajte si aj: Aké riešenie vám môže pomôcť získať si priateľov, budovať nové vzťahy a vychádzať s ľuďmi oveľa lepšie ako do teraz? Tajomstvo spätnej väzby (klik)

Pin It on Pinterest