V prípade cestovania do krajín Európskej únie, či dokonca ďaleko za oceán, majú ľudia v rámci poistenia oveľa menej vedomostí. Pozrite sa preto s nami na tie aspekty výberu cestovného poistenia, ktoré by ste nemali v žiadnom prípade opomenúť.

Nemusíte byť práve obchodný cestujúci, aby ste pochopili, že poistiť sa na cesty rôzneho druhu a charakteru je potrebné. Väčšina z nás počas roka často cestuje do blízkych či vzdialených krajín za zábavou, kultúrou, vzdelaním, prácou alebo dovolenkou.

Poisťovne síce dbajú na blaho a bezpečie svojich klientov, ale z pochopiteľných dôvodov dbajú aj na to, aby nemuseli zbytočne preplácať poistné udalosti. Pri uzatváraní cestovného poistenia je potrebné vedieť, na čo sa sústrediť a ako si ho správne vybrať.

Nechajte si dostatok času na naplánovanie vašej cesty

Musíte sa preto vy sami aktívne zaujímať, aký balík poistných rizík ste si zakúpili a ako sa správať, ak sa vám, niečo nemilé na cestách prihodí. Spravidla sa rozlišuje medzi krátkodobým a dlhodobým poistením.

Za krátkodobé cestovné poistenie sa považuje dohodnutá doba na jeden deň, niekoľko dní, spravidla však ide o mesiac až tri mesiace. Naozaj záleží od viacerých faktorov a podmienok, na akých sa s poisťovňou dohodnete. Toto poistenie sa často využíva na nákupy, dovolenky, poznávacie zájazdy, zájazdy za kultúrnym vyžitím, či návštevou športových podujatí. Typickým príkladom môže byť návšteva futbalového zápasu Premier League v Anglicku.

Dlhodobé cestovné poistenie zase označuje súvislý dlhodobý pobyt za účelom štúdia, práce, stáže, a pod.

Existujú aj viacročné pobyty v zahraničí a tie bývajú z pohľadu poisťovne najdrahšie.

Pred zakúpením poistky si musíte v prvom rade určiť plán vášho zahraničného pobytu, aby vedela poisťovňa nastaviť potrebné poistné parametre na mieru. To znamená charakter cesty, t.j.: za akým účelom cestujete, akým dopravným prostriedkom, ako dlho pobudnete v tej-ktorej krajine a v akých časových intervaloch sa mienite do nej opätovne vracať.

Pamätajte, že čím ďalej vycestujete, tým bude poistka drahšia. Tak isto platí, že čím je krajina vyspelejšia, tým nákladnejšie je ošetrenie a všetky záležitosti s tým spojené.

Pamätajte na to najcennejšie – svoje zdravie

Každý Slovák je zo zákona poistený v niektorej z verejných poisťovní, a tak pri svojich zahraničných cestách v prípade nepríjemných udalostí využíva aj takzvaný Európsky zdravotný preukaz. Ten však kryje len najnutnejšie ošetrenia a hospitalizácie v štátnych zdravotníckych zariadeniach.

Pri cestách však veľakrát nejde len o škaredo porezaný prst, či prechladnutie a nie vždy je nablízku štátna nemocnica, ale len súkromné kliniky. Práve na takéto situácie je mimoriadne vhodné komerčné cestovné poistenie, ktoré vám kryje náklady podľa rozsahu balíka poistných rizík.

Odporúčame sa nechať poistiť v čo najväčšom možnom rozsahu, pretože to vám nielenže môže zachrániť váš zdravie a život, ale aj celoživotný rozpočet. Náklady na zdravotnú starostlivosť v zahraničí sú mimoriadne vysoké.

Poškodenie či strata batožiny bolia rovnako

Okrem vášho zdravia sa vaše celoročné poistenie vzťahuje aj na vaše osobné veci, doklady, príručnú batožinu alebo športové potreby. V preľudnených veľkomestách býva vyššia kriminalita, a tak sa ľahko môže stať, že prídete o peňaženku, kreditnú kartu, smartfón a ani neviete ako. Aj na takúto stratu myslí cestovné poistenie.

Ľahko môže stať, že nedopatrením spôsobíte autonehodu, ujmu na zdraví iných či vaším zavinením poškodíte cudzí majetok. Voči takýmto situáciám vás ochráni cestovné poistenie – ak na ne budete pri uzatváraní poistky myslieť.

Ak šport v zahraničí, tak preferujte aktivity rekreačného typu

Športové aktivity bývajú kameňom úrazu v mnohých poisťovniach. To, že poisťovne odmietajú poistiť rizikové športové aktivity ako paraglajding, horolezectvo, hĺbkové potápanie a pod., je vcelku pochopiteľné, avšak veľakrát je problémom poistiť iba rekreačné športové aktivity. A tie neobídu asi nikoho už len pri vycestovaní na krátku dobu.

Na cestovné poistenie by ste mali myslieť aj v prípade, že obľubujete turistiku a vyberiete sa napríklad do Tatier. Povinné zdravotné poistenie totiž nehradí výjazdy Horskej záchrannej služby, no dobré cestovné poistenie na takúto situáciu myslí. Komerčné cestovné poistenie od ERGO Poisťovne kryje náklady na zásah Horskej záchrannej služby vrátane Leteckej záchrannej služby automaticky až do výšky 10 000 eur.

Poistite si aj to najmenej pravdepodobné

Nepríjemnosť vás môže postretnúť už predtým, ako vycestujete. Že ako? No tak, že jednoducho dopravca vypovie dopravu autobusom, pokazí sa vám auto, ochorie určený šofér, aerolinka zruší z rôznych dôvodov let. Je toho naozaj veľa, čo sa vám môže prihodiť ešte pred vycestovaním…

Kvôli akýmkoľvek pochybnostiam a nezrovnalostiam je potrebné sa dopredu poradiť a dohodnúť s vašou poisťovňou. Na to slúžia telefónne zákaznícke linky a online komunikácia, vďaka ktorým vybavíte všetko rýchlo a určite včas.

(PR)

Pin It on Pinterest