Uhorková sezóna pre bloggerov a ani pre novinárov neznamená nič pozitívne. Ja som si však dôvod pre dnešný blogspot predsa len našiel! Dnes na Medzinárodný deň mládeže ho chcem venovať všetkým aktívnym mladých ľuďom, ktorí sa svojou snahou a iniciatívou zaslúžili o mnohé kvalitné podujatia, kampane, dosiahli potrebné zmeny v meste i v dedine. Začali sa venovať mládežníckej politike, poukázali na mnohé problémy a rozhodli sa riešiť ich.

Reč je o mladých ľuďoch, ktorí obetovali svoj voľný čas a venovali ho v prospech svojej komunity, svojho mesta, či projektu. Na celom Slovensku je ich desiatky, ba možno aj stovky, akurát si ich v každodennom živote nevšímame.  Neboja sa hovoriť o nedostatkoch a narozdiel od ostatnej mládeže neostávajú len pri slovách, ale vidieť aj ich skutky. Ako som spomenul, aktívnych študentov je naozaj veľmi veľa a všetkých nemám šancu spoznať. Tu je však pár z nich, ktorých si veľmi vážim a podporujem ich aktivity:

 

Daniel Csúr – 17. rokov, Rimavská Sobota
Zistil, že v regióne v ktorom žije je jedna z najvyšších nezamestnaností na Slovensku. Tento fakt ho podnietil k tomu, aby začal rozbiehať  niečo prospešné a aby dal aj ostatným mladým šancu na kvalitné zamestnanie v budúcnosti. V Rimavskej Sobote opäť naštartoval Mestský mládežnícky parlament, vďaka ktorému sa konajú mnohé školenia, či podujatia pre mladých. Založil aj občianske združenie MSconnect, vďaka ktorému zorganizoval podujatie Deň študentstva v Rimavskej Sobote. Jeho občianske združenie je zároveň vysielajúcou organizáciou pre medzinárodné školenia, či workshopy, na ktorých sa aj sám zúčastňuje. Aktuálne pracuje na koncepte Mládežníckeho veľvyslanectva SR, čo by mal byť jeho nový projekt, teda organizácia.

Martin Štěpánek – 17. rokov, Prievidza
Medzi jeho záľuby patrí projektový manažment, riadenie projektov, či marketing. Svoj prvý projekt za 200€ spravil už ako šestnásťročný, keď sa zúčastnil KomPraxu. Postupne naberal skúsenosti, čítal veľa kníh a vo svojom voľnom čase sa neustále vzdelával v tom, čo ho baví. Neskôr sa rozhodol svoje skúsenosti odovzdávať ďalším mladým ľuďom a tak vznikla mimovládna organizácia Nanosoft Slovakia, ktorá sa primárne venuje vzdelávaniu deti a mládeže v oblasti informačných technológii ale taktiež sa venuje aj osobnostnému rozvoju. Aktuálne vedie dva vzdelávacie projekty Be Secure! a Information Technology Club.

Peter Franík – 20. rokov, Lučenec
Iniciatívny mladý človek, ktorý taktiež popri svojom štúdiu stíha veľký počet aktivít.  Veľa ľudí si ho pamätá ako predsedu Stredoškolskej študentskej únii Slovenska, ktorá združuje a zapája stredoškolských študentov a študentky do rozhodovacieho procesu ich vlastného vzdelávania, umožnuje im organizovanie ich vlastných nápadov.

Marek Muzika – 21. rokov, Vráble
Marek Dostal do daru nádherné priezvisko, ktoré akoby predurčilo jeho životný smer. Áno, už niekoľko rokov sa venuje hudbe. Len pred nedávnom sa Marek rozhodol podať pomocnú ruku mladým kapelám, a vytvoril internetový hudobný portál www.music-zone.eu. Tento portál združuje mladé slovenské kapely, hudobné štúdia a komunitu muzikantov. Okrem toho, že sa Marek venuje svojej stránke, organizuje aj zábavno-kultúrne podujatia vo svojom meste. Nemôžeme preto zabudnúť ani na Palacinkové podujatie, ktoré samozrejme zožalo úspech…

Michaela Ertlová – 17.rokov, Kremnica
Medzi jej záľuby patrí basketbal, hudba a fotografovanie. Aj ona sa rozhodla vstúpiť do národného projektu KomPrax, ktorý je určený všetkým mladým ľuďom. Zúčastnila sa školení, zorganizovala workshop a zistila, že chce spraviť ešte niečo viac. Preto sa angažuje v Mestskom mládežníckom parlamente v Kremnici, kde organizuje rôzne kultúrne akcie, festivaly, či výmenné a zahraničné programy.

Poznám ešte veľmi veľa mladých ľudí o ktorých by som nestačil napísať ani 15 blogov. V najbližšej dobe sa o nich  ešte určite niečo dozviete, či už na spravodajskom portáli studnet24, alebo v mojom blogu. Chcem im všetkým zaželať veľa síl, nových nápadov a chuť do všetkého, čo robia. Taktiež chcem vyzvať všetkých pasívnych, či neaktívnych domasedov, aby sa nadchli pre svoje nápady, a….. aby začali niečo robiť! :)

 

 

Pin It on Pinterest