Erica GoldsonPozrite si pozoruhodnú a hlavne kontroverznú reč osemnásťročnej študentky, ktorá to doslova natrela školskému vzdelávaciemu systému. Video sa stalo na internete hitom a maturitný príhovor Američanky Ericy Goldson  sa dnes považuje za jeden z najlepších rečníckych prejavov v oblasti vzdelávania.

V takmer 10 minútovom videu hovorí študentka o tom, že robila všetko, čo jej v škole povedali. Robila všetko až do extrému. Zatiaľ čo ostatní sedeli v triede a kreslili, aby sa z nich neskôr stali výtvarníci, ona sedela v triede, aby si robila poznámky a stala sa najlepšia v písaní testov. To sa jej aj podarilo, keď vo všetkých predmetoch excelovala a stala sa najlepšou z maturitného ročníku. 

Ako však hovorí, až teraz si uvedomila, že všetci študenti sú v podstate otrokom systému. ,,A teraz som ukázala, že som bola tým najlepším otrokom,“ dodáva. Podľa jej slov v školstve sa zabúda na talent, záujmy a ľudskú jedinečnosť. Preto všetkým študentom odkazuje: ,,Stále máte možnosť sa postaviť, klásť otázky, byť kritickí a vytvoriť si vlastný pohľad. Požadujte prostredie, ktoré vám poskytne intelektuálne možnosti, ktoré vám umožní rozšíriť vašu myseľ namiesto toho, aby ju riadilo,“

POZRITE SI PREJAV ERICY GOLDSON: „TU STOJÍM“:
k dispozícii sú české titulky

 

Prepis videa (zdroj – http://projektisland.org) :

Erica Goldson – Tu stojím! (…úryvok; 25. jún, 2010)

“Ak sa pozeráš jedným okom na cieľ, pozeráš sa iba jedným okom na cestu.” Toto je dilema, s ktorou som sa stretávala v našom vzdelávacom systéme. Sme príliš zameraní na cieľ, či už je to napísanie testu alebo maturita. Ale na tejto ceste sa neučíme a všetko iba podriaďujeme k dosiahnutiu pôvodného cieľa.

Niektorí z nás si možno myslia: “Ak zvládneš test alebo sa staneš najlepším z ročníka, nenaučíš sa niečo?”. No áno, naučíš sa niečo, ale nie všetko, čo si sa naučiť mohol.  Možno si sa naučil iba to, ako si zapamätať mená, miesta a dátumy, aby si ich potom zabudol a vyčistil si myseľ na ďalší test. Škola nie je tým, čím by mohla byť. Na konci štúdia študenti zistia, že ich cieľom bolo iba dostať sa odtiaľto čo najrýchlejšie ako to bolo možné.

Ja som si tento cieľ práve splnila. Maturujem!

Mala by som sa na to pozerať ako na pozitívnu skúsenosť, obzvlášť, keď som na vrchole ročníka. Pri pohľade späť, ale nemôžem povedať, že som inteligentnejšia ako moji vrstovníci. Moja maturita svedčí iba o tom, že som najlepšia v robení toho, čo sa mi povie a v prechádzaní systémom. Napriek tomu tu stojím a mala by som byť pyšná, že som dokončila toto svoje obdobie indoktrinácie. Odídem iba preto, aby som na jeseň nastúpila do ďalšej fázy, ktorá sa odo mňa očakáva, aby som získala papierový dokument, ktorý potvrdzuje, že som schopná práce. Ale ja protestujem, som ľudská bytosť, mysliteľ, dobrodruh – nie pracovník. Pracovník je niekto, kto je uväznený v opakovaní. Je to otrok systému, ktorý bol vytvorený pred ním. A teraz som ukázala, že som bola tým najlepším otrokom.

Robila som to, čo sa mi povedalo

Robila som to, čo sa mi povedalo, až do extrému. Zatiaľ čo ostatní sedeli v triede a kreslili, aby sa z nich neskôr stali výtvarníci, ja som sedela v triede, aby som si robila poznámky a stala sa najlepšia v písaní testov. Zatiaľ čo ostatní prišli do triedy bez domácej úlohy, pretože čítali o niečom čo ich bavilo, ja som nikdy úlohy nevynechala. Zatiaľ čo ostatní tvorili hudbu a písali texty, ja som sa rozhodla získať kredity navyše, aj keď som ich nikdy nepotrebovala. Keď opustím vzdelávací inštituconializmus, budem úspešná alebo navždy zatratená?  Bojím sa, neviem čo chcem v živote robiť a nemám žiadne záľuby. Je to preto, že som každý predmet štúdia považovala za prácu a excelovala som v každom predmete iba za účelom excelovania, nie za účelom učenia.

Kritik povinnej školskej dochádzky a  bývalý učiteľ John Taylor Gatto hovorí: “Mohli by sme podporiť tie najlepšie vlastnosti mladosti – zvedavosť, húževnatosť, schopnosť prekvapivého pohľadu – jednoducho tým, že by sme boli flexibilnejší vzhľadom k času, textom a testom, tým, že by sme deťom predstavili naozaj kompetentných dospelých a tým, že by sme dopriali každému študentovi toľko autonómie, koľko potrebuje, aby mohol sám občas podstúpiť riziko. Ale nerobíme to. ” (prečítajte ci celý text: Jak veřejné vzdělávání mrzačí naše děti a proč)

Vo vnútri týchto stien je od nás očakávané byť rovnakými. Sme trénovaní zvládnuť každý štandardizovaný test, a tí, ktorí sa odchýlia a uvidia svetlo v inom uhle, sú pre plán verejného vzdelávania bezcenní, a preto nimi pohŕdajú.

H.L. Mencken vo vydaní “The American Mercury” v roku 1924 napísal, že cieľom verejného vzdelávania nie je: “… naplniť mladých jedincov nášho druhu vedomosťami a prebudiť ich inteligenciu. Nič nemôže byť vzdialenejšie pravde. Cieľom je jednoducho znížiť čo najviac jedincov na rovnakú bezpečnú úroveň, vychovať a vycvičiť z nich štandardizovaných občanov, potlačiť nesúhlas a originalitu. To je skutočným cieľom verejného vzdelávania.”

Myslieť znamená spracovať informácie tak, aby sme si vytvorili názor. Ale pokiaľ nie sme kritickí, keď túto informáciu spracovávame, naozaj premýšľame? Existuje vôbec niečo ako nekritické myslenie? Alebo iba bezmyšlienkovite prijímame názory iných ako pravdu?

To isté sa stalo i mne, nebyť avantgardnej učiteľky angličtiny v desiatej triede, Donny Bryan, ktorá mi umožnila otvoriť moju myseľ a pýtať sa na otázky pred akceptovaním učebnicovej doktríny, bola by som odsúdená k záhube. Teraz som osvietená, ale moja myseľ sa stále cíti postihnutá. Nemôžem zabudnúť a musím si neustále pripomínať, aké šialené je toto, údajne, rozumné miesto .

A teraz som vo svete vedenom strachom, vo svete, ktorý potlačuje jedinečnosť, ktorá leží vo vnútri každého z nás, vo svete, v ktorom sa môžeme buď podvoliť neľudskému nezmyslu korporativizmu a materializmu alebo trvať na zmene. Nie sme oživení vzdelávacím systémom, ktorý nás iba pripravuje na prácu, ktorá by mohla byť zautomatizovaná, na prácu, ktorú nie je potrebné robiť, na zotročenie bez túžby po zmysluplnom úspechu. Sme viac ako robotické poličky na knihy, formované tak, aby z nás vypadli fakty, ktoré nás naučili v škole.

Najsmutnejšou časťou na tom je, že väčšina študentov nemá možnosť si všetko uvedomiť ako ja. Väčšina študentov je vystavená rovnakým technikám vymývania mozgov za účelom vytvorenia ľahostajnej pracovnej sily pracujúcej v záujme veľkých korporácií a tajnostkárskych vlád,a najhoršie na tom je, že si toho nie sú ani vedomí.

Táto časť môjho života skončila. Budem sa snažiť, aby žiadne ďalšie dieťa nemalo potlačený svoj potenciál silami, ktoré sa ho snažia zneužívať a kontrolovať. Sme ľudské bytosti. Sme čokoľvek, čo budeme chcieť, ale iba vtedy pokiaľ budeme mať vzdelávací systém, ktorý nás podporuje a nie ktorý nás drží späť.

Strom môže rásť, ale len vtedy, keď má zdravé základy

Tí z vás, ktorí musia pokračovať v sedení za lavicami a v podvolení sa autoritárskym ideológiam inštruktorov, nebuďte skleslí. Stále máte možnosť sa postaviť, klásť otázky, byť kritickí a vytvoriť si vlastný pohľad. Požadujte prostredie, ktoré vám poskytne intelektuálne možnosti, ktoré vám umožní rozšíriť vašu myseľ namiesto toho, aby ju riadilo. Požadujte, aby ste boli v triede stredobodom záujmu. Vyžadujte, že výhovorka:  ”Musíš sa niečo naučiť na test”, vám nestačí. Sústreďte sa viac na učenie a nie na získavanie známok.

Tých z vás, ktorí pracujú vo vnútri systému, ktorým opovrhujem, nechcem uraziť. Snažím sa vás motivovať. Máte moc zmeniť nedostatky systému. Viem, že ste sa nestali učiteľmi a správcami, aby ste pozerali na unudených študentov. Nemôžete prijímať autoritu vládnucich štruktúr, ktoré vám hovoria, čo vyučovať, ako to vyučovať a že budete potrestaní, pokiaľ to nesplníte. V hre je náš potenciál.

My sme nová budúcnosť

Pre tých z vás, ktorí teraz opúšťate túto inštitúciu, hovorím, nezabudnite na to, čo sa odohrávalo v týchto učebniciach. Neopúšťajte tých, ktorí prídu po vás. My sme nová budúcnosť  a nenecháme to na pokoji. Strhneme steny korupcie, aby sme umožnili rast záhrady vedomostí naprieč Amerikou.

Pin It on Pinterest