Týmto dávam podľa § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov svoj výslovný súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov, ktoré poskytujem Mavio Media s.r.o., sídlom Oremburská 12, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 48180912.

Poskytujem dobrovoľné údaje mojej osoby v dotazníku s tým, že tieto údaje a záznamy môžu byť spracovávané pre potreby prípravy a realizácie projektu Nekupuj, požičaj, môžu byť zdieľané tretím stranám, ktoré sa podieľajú na príprave a realizácii projektu alebo za účelom poskytovania jeho služieb. Súhlasím tiež so zasielaním newslettrov (informačných e-mailov) od za účelom informovania o novinkách projektu Nekupuj, požičaj.

Beriem na vedomie a súhlasím s tým, že Mavio Media s.r.o. môže moje údaje dlhodobo uchovávať a spracúvať a poskytovať tretím stranám, ktoré sa podieľajú na príprave a realizácii projektu. Súhlas je daný na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracovania a zaniká len písomným odvolaním. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese Mavio Media s.r.o., Oremburská 12, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 48180912.

Pin It on Pinterest