Začalo sa to takto pred rokom: Bola to pre nás skutočne veľká výzva…

Začalo sa to takto pred rokom: Bola to pre nás skutočne veľká výzva…

rada studentov mesta banska bystricaVšetko to odšartoval status na facebooku: ,,Priatelia, nielen v Banskej Bystrici, ale aj v mnohých iných slovenských mestách sa úradníci, profesori, podnikatelia, zamestnávatelia, občania,…, sťažujú, akú neschopnú mládež tu máme v roku 2012. Neustále kritizujú a nenachádzajú pekného slova na mladšiu generáciu. Pritom sa nikdy nespýtali na názor či nápad mladého človeka, nikdy ho nepodporili…“

Keď nestačil jeden, napísal som statusov v priebehu dvoch mesiacov oveľa viac. Bolo nutné začať diskutovať o mladých ľuďoch a o tom, či sú naozaj až takí neschopní, ako sa o nich hovorí. Pridal som k tomu na internete niekoľko blogov a okolie sa začalo o túto tému postupne zaujímať. Napísal mi najprv jeden, neskôr dvaja či traja priatelia, ktorí sa chceli stretnúť a niečo vymyslieť.

Pohrával som sa s myšlienkou, že by sme v Bystrici mohli vytvoriť niečo výnimočné, čo by mladých ľudí spojilo. Klub mladých? Parlament? Alebo spolok? Keďže vybrať názov bolo samo o sebe ťažšie ako stretnúť sa, zatiaľ sme ho neriešili. Radšej sme si naplánovali prvé tri stretká, kde sme sa rozprávali o tom, aké problémy vidíme v našom meste a ako sa dotýkajú nás mladých. Aké nápady máme, v čom by sme mohli byť užitoční a čo by sme mohli zmeniť!

Na koberčeku u pani viceprimátorky

rada studentov bbCez prázdniny sme sa začali formovať, pravidelne stretávať a o nejaký ten čas sme už boli na koberčeku. Na koberčeku u pani viceprimátorky. Presvedčili sme ju, že Banská Bystrica je ešte stále študentské mesto, ktoré potrebuje aktívnu skupinu mladých ľudí. V októbri sme už mali schválený štatút a postavili sme sa pred náročnú úlohu: reprezentovať, zastrešovať a koordinovať mládež v našom meste.

O to sa snažíme už takmer rok a preto som sa rozhodol napísať tento blog. Áno, mal som myšlienku vytvoriť v BB niečo výnimočné, ale nešlo by to, ak by som nemal tím. Tím skvelých ľudí, ktorí mi celý rok pomáhali a zaslúžili sa o veľa úspechov. Tím priateľov, ktorí si zaslúžia moju vďaku a myslím si, že aj vašu pozornosť. Poďme sa teda pozrieť na to, čo všetko sa nám spoločne podarilo a čo nie:

Projekty, výlety, stretnutia a aktivity

ISICI: Alebo inak povedané – boj s veternými mlynmi. Od októbra sme sa zúčastnili viac ako desiatky pracovných stretnutí, aby sme poukázali na nespravodlivosť a problém, ktorý bolo nutné okamžite riešiť. Míting na mestskom úrade, stretnutie v kaviarni, porada v Bratislave… Stále sa prekladali termíny a stále lietali sľúby, ktoré nikto neplnil. Teda aby sme boli presný: neplnil ich EMtest, ktorý situáciu zavinil a SAD-ka, ktorá sa ju neponáhľala riešič. Posledný mail nás však informoval, že všetko je pripravené na to, aby ISICi mohli v septembri opäť fungovať. Necháme sa teda prekvapiť…

Student voice: Naše prvé „veľké“ podujatie :)) Chceli sme počuť, čo vám vBystrici chýba a čo by ste tu najradšej privítali. Vaše nápady boli veľmi podnetné a diskusia veľmi búrlivá a zaujímavá!

Chce to peniaze!

DSC_0105
Po istom čase sme ale zistili, že naše nápady potrebujú peniaze. Preto sme ich začali hľadať. Päť alebo desať eur bolo málo, a tak sme sa odhodlali napísať projekt. Ten nám zmietli koncom roka zo stola a tak sme sa o to museli pokúsiť ešte raz a vychytať všetky predošlé muchy. Dlho sme sedeli nad papiermi, stáli pri flipchartoch a hádali sa, ktorá aktivita má a ktorá nemá význam. Čo bude a čo nebude našou prioritou. Či chceme robiť koncert alebo festival. Boli to ukrutné boje (samozrejme s láskou v srdci) :D Projekty sme však stihli napísať a podať…

A začiatkom marca sa k nám dovalila radostná správa: Náše projekty, na ktorých sme dlho makali schválili! Získali sme viac ako 13 000 eur cez program Mládež v akcii na projekty s názvom Zapoj seba, spoznaj veľa a Berte nás vážne! Bola to úplná paráda :) Absolvovali sme teda úvodné školenie a prípravné aktivity, aby sme sa mohli pustiť konečne do ich realizácie.

 

Počas roka sme sa zúčastnili na niekoľkých mestských zastupiteľstvách, aby sme mohli reflektovať činnosť mesta a interpretovať názory študujúcej mládeže.

Veľa štastných detí :)!

den rodiny bbS Luckou Macúchovou, Kikou a Palou sme sa zapojili do podujatia Deň rodiny, kde sme pripravili rôzne športové súťaže pre deti s rodinami. Fandili sme taktiež našim hokejistom! Tomáš Martinka sa zúčastnil na medzinárodnom školení  „Youth Initiatives“, ja s Dodom Gašparíkom na „Democrazy“ a začiatkom roka som mal česť absolvovať aj medzinárodnú výmenu „Open your minds, it´s easy“ v Poľsku.

V máji sme v spolupráci s Rolandom Maťašom a Tomášom Beňuškom pripravili 1. Neformálne stretnutie na káve s predsedami 7 stredných škôl a gymnázií v BB. Chceli sme sa spoznať, vzájomne sa inšpirovať, hovorili sme o žiackych školských radách, o nápadoch a možnostiach. Lucke Hlavatej sa podarilo získať Grant pre optimistov od Nadácie Orange, vďaka čomu sa mohli mnohí z vás zúčastniť na sérii workshopov Mladí žurnalisti v akcii.mladi žurnalisti v akcii rada studentov

Dostali sme pozvanie na mládežnícky ples do Kremnice, kde sa ľudia z našej Rady stretli so zástupcami mládežníckych parlamentov z iných miest. Začali sme spolupracovať s Radou mládeže Brezna aj s Veľvyslanectvom mládeže a Študentskou radou stredných škôl SR.

Počúvajte hlas mladých!

Našim cieľom bolo taktiež zapojiť mladých ľudí do rozhodovacích procesov, preto sme na jednom z našich 5-tich zasadnutí iniciovali členstvo v komisii školstva. Najprv išlo všetko ako po masle, neskôr sa objavili „zaujímavé“ argumenty, prečo to nejde. Na zastupiteľstvo sa náš návrh nedostal, lebo jo je potrebné najprv schváliť členmi komisie. Avšak tá už zdá sa nových členov nepotrebuje. Pýtame sa potom ale, prečo sme primátorom mesta deklarovaný ako poradný orgán, keď nemáme možnosť mať hlasovacie právo v komisii školstva? Od septembra sa tejto téme bude venovať opäť Jozef Gašparík a nďalej ju presadzovať.

Naši aktívni členovia Kika, Alenka a Jožo sa dňa 24.-25.júna zúčastnli na konzultácii Stratégie štátnej politiky Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020, čím výrazne pomohli pri formovaní tohto dôležitého dokumentu. Nelenili sme však ani ďalej a ešte počas tohto týždňa sme absolvovali stretnutie na VÚC-ke. Privítal nás pán Vladimír Maňka, ktorému sa naše aktivity a projekty páčili a rozhodol sa nás podporiť sumou 300€ na podujatie My, všetci školou povinní, ktoré sa uskutoční na námestí už 3. septembra ako slávnostné otvorenie školského roka. Lenka, Sisa, Lucka, Marko a Natália už makajú na prípravách. V súčasnosti pripravujeme dôležité memorandum, na základe ktorého chceme potvrdiť našu spoluprácu s VÚC.

Ďaľší projekt :)

rada studentov mesta bb poradny organ primatoraPred niekoľkými dňami sme debatovali o mladých ľuďoch aj s pánom Kaníkom, ktorý má záujem v spolupráci s Radou študentov vytvoriť Krajský župný parlament mládeže. A taktiež pripravovať aktivity, ktoré budú smerovať k vytvoreniu pozície Pracovníka s mládežou na pôde kraja.

Zúčastnili sme sa taktiež Desiaty v Tématickom centre mládeže, úspešne zrealizovali projekt Zapoj sa, stali sme sa partnerom Kina v bazéne a dnes sme sa dozvedeli ďalšiu skvelú správu. Projekt Maratón Behu, ktorý pripravila Kristína Bílková nám finančne podporí  Komunitná nadácia Zdravé mesto a to sumou 600€.

Tešíme sa, že pred dvoma týždňami sa k nám pridala Veronika Speváková, ktorá chalanom určite pomôže pripraviť zaujímavú prednášku „Ako uspieť na pracovnom pohovore“ a taktiež aj Veľtrh firiem. Ako vidíte, tento rok bol skutočne akčný a my sme sa vďaka tomu získali veľa skúseností, zážitkov a ako to my radi voláme – kompetencií. Nie vždy sme sa vybrali správnou cestou, ale ako to hovorí jedno múdre príslovie: ,,Človek sa učí najlepšie na svojich chybách“.

DSC_8237

Práve preto veríme, že nám cez prázdniny ostane aj kúsok času na relax a oddych, aby sme sa plní energie mohli v septembri pustiť do všetkých našich aktivít. A samozrejme veríme, že pribudnú aj nové výzvy, ktoré nás počas roka nakopnú. Taktiež budeme radi, ak sa rozhodnete pridať k nám :)

A aby som nezabudol, je tu ešte jedno poďakovanie. Veľká vďaka patrí Darinke Diošiovej, ktorá sa podielala na vzniku našej Rady, ďalej Jarke Lipkovej, ktorá nám v súčasnosti veľmi pomáha s projektíkmi a taktiež aj pani viceprimátorke Kataríne Čižmárovej za jej veľkú odvahu spolupracovať s nami a počúvať aktívnu a ukecanú mládež!

rada studentov projekty žurnalisti v akcii

DSC_8366

rada studentov kolaz

 

Ľudia sa na námestie vykašlali, radšej chodia do Europa Shopping Center. Čo s tým?

Ľudia sa na námestie vykašlali, radšej chodia do Europa Shopping Center. Čo s tým?

Práve som prišiel z veľmi inšpirujúceho a podnetného stretnutia, ktoré sa konalo v kaviarni na námestí, kde sa diskutovalo, hádalo, smialo a navrhovalo. Inými slovami: stretlo sa tu pár ľudí, ktorí si povedali, že aj keď ESC je pre Banskú Bystricu veľkým prínosom, nesmieme zabúdať ani na naše námestie… Odporúčam vám prečítať si môj blog-post až dokonca, aby vám neunikla žiadna inšpirujúca myšlienka.  

To, že v nákupnom banskobystrickom centre je počas víkendu či bežné pracovného dňa viac ľudí, ako na našom vzácnom námestí, už nieje ani verejným tajomstvom. Počítať vie každý, a tak 150 ľudí pod šikmou vežou je o čosi menej ako 1 800 ľudí v ESC. V žiadnom prípade nechcem opovrhovať našou „Európou“, pretože do mesta prilákala tisíce ľudí z (okolia) Banskej Bystrice a podporila aj podnikateľské prostredie. Len si myslím, že títo ľudia či už z Brezna, BB, Krupiny alebo z Prahy, by si mali pozrieť aj naše námestie a všetko, čo ponúka.  

Na čo ste najviac hrdí a čo vám naopak najviac na námestí prekáža? Z môjho pohľadu ma teší, že máme námestie veľké a priestranné, že sa k nemu dá dostať z každej strany Bystrice do 30 minút a že toto miesto iba netrpezlivo čaká, kým si ho obľúbia tisícky Bystričanov, ktorí by sa rozhodli na námestí stretávať, tvoriť, prechádzať, spievať alebo čítať knihy. Čo sa mi však na námestí nepáči, je jeho nevyužitý potenciál. To, že v historických priestoroch pribúdajú čínske obchody s oblečením, že všetká kultúra a umenie sa sťahuje z námestia na internet a že naše námestie stráca svoju atmosféru…

Vráťme sa však k stretnutiu, ktoré dnes večer iniciovala v kaviarni neformálna skupina Forum BB. Jej cieľom bolo otvoriť verejnú diskusiu na tému ,,Oživenie Námestia SNP“. Projektový inžinier Martin Baník vypracoval dokument o súčasnom stave námestia, v ktorom zároveň  predstavil aj opatrenia a pravidlá, ktoré by sa historického námestia mali týkať a zároveň by upravovali všetky aktivity a zásahy na jeho území. Pre túto občiansku iniciatívu ide o veľmi dôležitý krok, vďaka ktorému mesto reálne uvidí, v akom stave sa veci majú a ako pekne by sme ich dokázali zmeniť či vylepšiť.

Po prečítaní tohto dokumentu sa začala veľmi produktívna diskusia, v ktorej sa hovorilo o skvelých príkladoch zo zahraničia či z blízkeho okolia. O tom, ako námestia vyzerajú v Šternberku, v Košiciach alebo v Benátkach. Tie najlepšie príklady a zážitky z iných miest som počúval s podskakujúcim srdcom (ktoré sa tešilo z tej nádhery, ktorú ľudia dokázali vytvoriť niekoľko kilometrov od Banskej Bystrice).

Narazili sme však aj na dosť vážny problém, ktorý miestni poznajú pod synonymom „v Bystrici skapal pes“ alebo „skapala aj mačka“. Na takéto občianske diskusie a stretnutia chodí len pár desiatok obyvateľov, a keď sa aj dačo vymyslí, „tam hore“ to zamietnu alebo len automaticky odkážu, že „peniaze už došli“. Má teda vôbec zmysel púštať sa do nových iniciatív, hľadať nápady a riešenia, keď Bystričania nemajú istotu a hlavne DOVERU, že ich úsilie nevyjde na zmar? A veru má! Živým príkladom toho je pani Viera Dubačová, ktorá si na kávu prisadla tiež a môže sa pochváliť, že sa jej darilo nielen ako herečke, režisérke, manažérke, ale aj ako dobrovoľníčke v meste Banská Bystrica. Dokázala vybudovať Divadlo z Pasáže, zorganizovať parádne podujatia v cementárni a okrem toho získala aj ocenenie Krištáľové krídlo!

A takýchto „iniciátorov“, ktorým sa už v meste niečo podarilo, dnes bolo na káve viac! Viem, že všetko sa nedá zmeniť tým, že luskneme prstami. Ale pokiaľ sa v Bystrici objaví záujem v radoch občanov, študentov, podnikateľov, filantropov, úradníkov… a každý z nich prispeje svojou skúsenosťou a priloží ruku k dielu, môžeme zatraktívniť nielen naše námestie, sídliská, knižnice, ale aj Urpín, amfiteáter a hocičo iné.

Nie nie som optimista, to len moje nadšenie zo stretnutia sa práve prebudilo. Samozrejme, že ak sa podarí čo i len jedna vec z vyššie spomenutých, budeme oslavovať. Dnes nás bolo na stretnutí len cca 15-násť. Som si ale istý, že z mojich 140 priateľov,ktorí sú práve teraz online na Facebooku a z ďalších 50 známych, ktorí už pociťujú „hlad“ po dobrých kultúrnych akciách na námestí, sa aspoň malá časť odváži zapojiť. Veď si len predstavte, že sa jedného pekného dňa vyberiete na námestie a zrazu vás hudbou oslovia dve malé hrajúce kapely, dvaja dychberúci maliari, aspoň jedna kaviareň s priateľskou atmosférou, alebo si jednoducho pôjdete na námestie prečítať knihu a porozprávať sa s priateľmi pri akomkoľvek verejnom podujatí.

Skúste sa zamyslieť aspoň nad 1 vecou, ktorá vám v Bystrici chýba a potom si spomeňte, že v meste pod Urpínom je Rada študentov, Akadémia umení, Fórum BB, Centrum voľného času, PKO, Centrum nezávislej kultúry – záhrada a ďalších 200 ochotných ľudí, ktorí by vám nápad pomohli zrealizovať. :) 

Na záver už iba jeden citát od Viery Dubačovej, ktorý hovorí za všetko: ,,Ja by som vsadila na ten mladý potenciál, ktorý v Banskej Bystrici máme.“ Hm, koho asi tak myslela ? ;)

Dočkajú sa ešte bystrickí študenti ISIC-ov v autobusoch?

Ak si dobre spomínam, bolo to 8. októbra, keď študentov ráno v autobuse prekvapili šoféri MHD, ktorí im oznámili, že na ISIC-i sa už nejazdí. Dnes ak ma kalendár neklame, je už 26 . novembra a nezmenilo sa nič, samozrejme okrem sľubov zo všetkých strán. A kto doplatil na zmätky s kartami v autobusoch? Opäť študenti…

Pozrime sa na to, ako problém vznikal

Jedného krásneho dňa ostal študent v autobuse prekvapený a na otázku: ,,Ale veď prečo si nemôžem nabiť svoj ISIC?“ dostal odpoveď: ,,Lebo“. Táto situácia samozrejme okamžite rozprúdila na internete veľmi búrlivú diskusiu, všade lietali obvinenia a zodpovedného by nenašiel ani Google.

Preto sme ako Rada študentov mesta Banská Bystrica okamžite kontaktovali SAD-ku, ktorá nám pohotovo povedala, že ona za vzniknutý problém nenesie žiadnu zodpovednosť, pretože keď im raz nefunguje softvér v čítačkách v autobusoch, tak im proste nefunguje. Podľa našich informácií sa do obehu dostal nový typ ISIC-ov, na ktoré ešte systém pripravený dostatočne nebol.

Tak sme kontaktovali dodávateľa softvéru, aby nám ozrejmil, prečo majú problémy so softvérom. Ten po veľmi namáhavom 12-minútovom prejave, z ktorého nemal nikto nič povedal, že musíme jednoducho čakať a na informácie sa pýtať dopravcu. Už tu sme mali tušáka, že pôjde o začarovaný kruh. A to sa aj potvrdilo!

Keď už sme boli blízko, opäť nič z toho
Obrátili sme sa s výzvou na mesto a primátora mesta Banská Bystrica, čo v konečnom dôsledku nijako nepomohlo, ale aspoň sme mesto informovali, že študenti sú nespokojní. Čo nás však prekvapilo, bola iniciatíva združenia CKM, ktoré vydáva karty ISIC a chcelo pomôcť pri riešení problému. Tak sme sa dohodli na prvý spoločný meeting so všetkými kompetentnými. Ak si myslíte, že SAD-ka s dodávateľom prišli, mýlite sa.

O štyri dni neskôr sme sa už na výzvu mesta konečne stretli so všetkými zainteresovanými stranami, aby sme začali pracovať na riešení problému. Na nacvičené vyjadrenia od SAD-ky a dodávateľa sme boli pripravení a tak sme rovno predstavili dve naše požiadavky:

1. Chceme dátum, kedy budú môcť študenti na svoje ISIC-i opäť jazdniť
a
2. Chceme refundáciu nákladov (3€), ktoré vznikli pri vybavovaní novej karty od dopravcu

Sadka podala pomocnú ruku a sľúbila, že o refundáciu bude žiadať nášho známeho dodávateľa. Keď to už asi tretí krát vyzeralo, že sa pohneme aspoň o krok, prišiel mi v piatok mail, že to až také jednoduché nebude. Naša firma, ktorá dodáva softvér samozrejme požiadavku kvituje, avšak musí sa dohodnúť opäť s dopravcom ako a čo…

Už 49 dní neplatí v autobusoch ISIC ako dopravná karta a za tento čas neboli  kompetentní schopní problém vyriešiť. Ak by sa podobný problém stal možno v Prahe, Berlíne, či v Londýne, som si istý že do jedného týždňa by bolo po probléme a všetci by boli spokojní…

Preto sa pýtam: Dočkajú sa ešte študenti nielen v Banskej Bystrici, ale aj vo Zvolene, v Brezne, v Krupine či v Žiari nad Hronom  úspešného konca? Chceme len jedinú vec, aby ste ukázali, že vaše firmy ešte vedia, čo znamená slovo „zodpovednosť“….

Za všetko hovorí už len tento obrázok… 

Pin It on Pinterest