O umení malých krokov, 52 malých krokov

O umení malých krokov, 52 malých krokov

Dnes vám chcem rozpovedať príbeh o 52 úplne obyčajných, ale za to vždy nových stretnutiach v roku. Pomôže nám pochopiť, že cestou je stálosť, nie roztrieštenosť. Že to štruktúra a rutina nám dávajú slobodu, nie chaos. Že malé rozhodnutia môžu mať na náš život oveľa väčší vplyv, ako tých pár veľkolepých.

(viac…)
20 + 1 osobností roka 2013 alebo vianočná nádielka inšpirácie :)

20 + 1 osobností roka 2013 alebo vianočná nádielka inšpirácie :)

Nejdem vás naťahovať a preto vám radšej rovno poviem, že zoznam 21 inšpiratívnych mladých ľudí, je hotový! Výber nebol ľahký, pretože vo svojom okolí mám skutočne veľa priateľov, ktorí ma niečim inšpirovali. Dám vám preto sľub, že do roka a do dňa dám do kopy nie 21 ale 50 výnimočných osobností:)

(viac…)

Antoine de Saint Exupéry: Umenie malých krokov

Antoine de Saint Exupéry: Umenie malých krokov

maly princ

Umenie malých krokov

Neprosím o zázrak, Pane, ale o silu pre všedný život.
Nauč ma umeniu malých krokov.
Sprav ma vynaliezavým a vynachádzavým,
sprav ma sebaistým v správny čas.
Obdar ma jemnocitom, aby som dokázal odlíšiť
prvoradé od druhoradého.

Prosím o silu disciplníny a miery,
aby som len tak neprekĺzol životom
a svoje dni si rozumne rozdeliel;
aby som neprespal záblesky svetla a vrcholy,
a aby som si aspoň tu našiel čas na umelecký zážitok.

Dovoľ mi utrvrdiť sa v tom, že snívať
o minulosti či budúcnosti mi nepomôže.
Pomôž mi čo najlepšie zvládnuť to, čo je najbližšie,
pomôž mi pokladať práve prežívanú hodinu za
najdôležitejšiu.

Ochráň ma pred naivnou vierou,
že v živote musí ísť všetko hladko.
Daruj mi triezve poznanie, že ťažkosti, porážky,
neúspechy a sklamania sú prirodzenou súčasťou
života,
že vďaka nim rastieme a dozrievame.

Pripomínam mi, že srdce sa často stavia proti rozumu.
Pošli mi v pravej chvíli niekoho,
kto má odvahu povedať mi pravdu s láskou.
Chlieb každodenný daj mi pre telo i dušu,
prejav tvojej lásky, priateľskú odozvu,
a aspoň tu a tam náznak, že budem užitočný.

Viem, že veľa problémov sa rieši nekonaním;
daj, aby som dokázal čakať.
Nech vždy nechám teba i ostatných dohovoriť.
To najdôležitejšie si človek nehovorí sám.
To najdôležitejšie mu býva povedané.

Ty vieš, ako veľmi potrebujem priateľstvo.
Daj, aby som dorástol tejto najkrajšej,
najťažšej, najriskantnejšej
a najnežnejšej záležitosti života.
Vnukni mi pravú chvíľu a pravé miesto,
kde môžem zanechať balíček dobra
slovami či bez slov.

Chráň ma pred strachom,
že by som mohol premárniť svoj život.
Nedaj mi to, čo si želám,
ale to, čo potrebujem.

Nauč ma umeniu malých krokov!

Antoine de Saint Exupéry

Pin It on Pinterest