Stručný kurz vodcovských schopností

Stručný kurz vodcovských schopností

Byť vedúcim lídrom v triede, v škole, v organizácii či vo firme je na prvý pohľad veľmi atraktívna pozícia. Líder alebo vodca sa väčšinou stáva stredobodom pozorností, má príležitosť zastupovať skupinu navonok, získava určitý druh autority a  stáva sa iniciátorom dôležitých rozhodnutí. (viac…)

Pin It on Pinterest