Toto covidové obdobie je náročné pre nás všetkých. Každý deň na nás doliehajú negatívne správy, preto som si povedal, že ku koncu roka by to chcelo aj trochu pozitívnej inšpirácie. Nie všetko je predsa stratené a nie všetko zlé. Opýtal som sa preto niekoľkých vzácnych priateľov či majú aspoň jednu dobrú správu, prípadne skúsenosť s ktorou by sa chceli podeliť. A vôbec to nevyzerá tak, že by nič nenašli ;) Poďte sa spolu so mnou pozrieť na to ako odpovedali a čo sa im tento rok podarilo.

Výber „respondentov“ som tentokrát namixoval z oblasti školstva, vzdelávania a práce s mládežou. Pýtal som sa: Piaristických škôl a Uršulínskych škôl na Slovensku, troch súkromných základných škôl, celoslovenskej organizácie ZKSM, mládežníckej organizácie SYTEV, projektu Use your talents a nakoniec som pár noviniek pozdieľal aj ja za OZ TEAM.

Priznám sa, tento výber nie je náhodný, pretože v tomto zoskupení „PLATFORMY“ sme sa začali pravidelne stretávať od roku 2019 a keďže posledný rok tých príležitostí nebolo až tak veľa, krátke zhrnutie toho čo sa podarilo som sa rozhodol spraviť prostredníctvom tohto blogu.

Fotografia zo stretnutia Platformy PsM, školstva a vzdelávania v Trenčíne / Jaroslav Dodok

Piaristická spojená škola F. Hanáka v Prievidzi

Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského v Nitre

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Trenčín

za 3 piaristické školy odpovedá Štefan Murárik a Anežka Kútiková:

Ja viem veci posúdiť skôr z lokálnej úrovne, pôsobím teraz viac na škole ako na úrovni zriaďovateľa. Situácia je naozaj vážna, učitelia balansujú na hrane svojich možností a, žiaľ, veľakrát sú aj ďaleko za hranicami svojich možností. Čo sa ale v škole darí napriek situácií posúvať je vzdelávanie učiteľov. Školy sa menej spoliehajú na štát a viac iniciatívy berú do svojich rúk. 

Malých iniciatív zo strany učiteľov je tiež veľa, hoci nie sú ešte systémové. Ja osobne tento rok veľa investujem do nového poňatia triednictva (dôraz na individuálny rozvoj žiakov, sprevádzanie, koučingovo-mentoringový prístup, teambuildingy, spolupráca s rodičmi a pod.). Chce to veľa času nad rámec učenia, ale napĺňa ma to radosťou a pocitom zmysluplnosti. Myslím, že aj deti sa z toho tešia. /Štefan/

Zdroj: Piaristi

Pozitíva?
1. Ako spomenul Štefan – pre mňa jednoznačne Kalazanské fórum 2021.
https://www.youtube.com/watch?v=AxTUHDsSq3k
– stretnutie postavené na 3 pilieroch cca 90 spätných väzieb od kolegov – poväčšine pozitívnych 
– koncepcia Kalazanského fóra ako „piaristickej konferencie“ pre učiteľov

2.Piaristická nadácia https://www.facebook.com/piaristickanadacia

3. Spolupráca s Radami škôl piaristických škôl
– pilotné stretnutie s partnermi školy v PD
– ako spomínal Štefan – „interné vzdelávanie“, ktoré sme tento rok na školách zaviedli.
Snaha o vytvorenie vlastných EDU pointov. K tomu práve intenzívne pripravujeme i share point – spoločné úložisko materiálov

4. Festival dobrovoľníctva v Nitre
5. Premena školy zvnútra – program LEAF 15-mesačný program, kde sa dostali všetky 3 naše školy a 74 pedagógov!!!
https://www.leaf.sk/premenaskoly/

6. Dvojdňová návšteva TN školy a osobné stretnutia v NR

7. Oslava Patrocínia a „selfie s Jozefom Kalazanským“

Keďže 7 je plnosť, končím a idem seriózne pracovať /Anežka/. :)

ZKSM – Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže

Odpovedá Katarína Gabrierlová:

V rámci vzdelávania sme pilotne tento rok ponúkli členom ZKSM Základný výcvik v koučingu. Kurz sa uskutočnil v mesiaci október a zúčastnilo sa na ňom 14 ľudí. Pripravili sme viacero online aj offline projektov a aktivít, medzi nimi napríklad:

Zdroj: Facebook ZKSM

Zážitkovo-rozvojové programy, ktoré majú teambuildingovo rozvojový charakter.

V ponuke máme 3-hodinové, 6-hodinové, celodenné a víkendové programy, resp. ponúkame možnosť pripraviť program šitý na mieru konkrétnemu kolektívu podľa jeho potrieb. S realizáciu programov sme začali v lete 2021, keď sa uvoľnili opatrenia na realizáciu hromadných podujatí pre mladých.

Cieľom programov je komplexné posilnenie spoločenstiev na štyroch úrovniach, ktorými sú: rozvoj, vzťahy, dobrovoľníctvo a duchovný život. Ďalej sme uskutočnili 17 výjazdov k spoločenstvám, ktorým sme sprostredkovali zážitkové aktivity na budovanie vzťahov.

Spustili sme aj nový projekt Na pulze

Ide o virtuálnu platformu, ktorá vznikla na podnet našich členov – vedúcich spoločenstiev a animátorov,  ktorí po absolvovaní neformálneho vzdelávania Animátorská škola a Líderská animátorská škola postrádali priestor na výmenu skúseností, formácie v oblasti leadershipu a vedenia spoločenstiev. Táto platforma má za cieľ predstavenie aktuálnych trendov v živote mladých ľudí.

Platformu sme spustili vo forme online interaktívnej relácie. Interakcia animátorov a lídrov naprieč Slovenskom a zahraničím je veľmi inšpiratívnym a praktickým prínosom pre rast vedúcich a mladých animátorov v oblasti leadershipu. V roku 2021 sme pripravili a zrealizovali 3 online relácie, dostupné sú zdarma na: https://ezksm.sk/category/na-pulze/.

Zdroj: Facebook ZKSM

Školenie pre lektorov Animátorských škôl

V lete 2021 prebehlo školenie o neformálnom vzdelávaní pre tímy, ktoré realizujú akreditované vzdelávanie Animátorská škola v 8 mestách na Slovensku. Prehĺbili sme si znalosti v neformálnom vzdelávaní, súčasťou programu boli aj zdieľacie skupinky, odovzdanie know-how naprieč Animátorskými školami na Slovensku či diskusia na tému nové trendy v práci s mládežou na Slovensku, ktoré vychádzali z výskumu zastrešeného organizáciou YouthWatch.

Nový web animator.sk

V ZKSM sa nám podarilo taktiež redizajnovať web www.Animator.sk spolu s aktualizáciou mnohých nových materiálov a metodík, ktoré sa týkajú táborov, vedenia stretiek, online nástrojov, osobnostného rastu či líderstva. Na webstránke nájdete aj ponuku ubytovaní pre víkendovky či iné vzdelávacie aktivity. /Katka/

SYTEV

za SYTEV odpovedá Lukáš Hrošovský:

V SYTEVe sme sa tento rok sa venovali takým 2 hlavným projektom s mladými ľuďmi:

  • Náučné chodníky pre všetkých, kde sme v 2 mestským častiach vytvorili náučné chodníky na spoznávanie histórie, ale aj turistiku a jeden náučný chodník centrom mesta na spoznanie histórie budov a celkovo mesta.
  • Druhým projektom – Návrat k tradíciam sme sa pozreli na tradičné remeslá, našli remeselníkov a našim mladých ľuďom sme dali možnosť si tieto remeslá skúsiť.
Zdroj: sytev.sk

A poslednou oblasťou, ktorá nás veľmi teší je, že sme príklad dobrej praxe v oblasti klubovej činnosti s mladými a to si všimlo mesto Trnava, ktorým rozvíjame hlbšiu spoluprácu.  

Spojená škola sv. Uršule v Bratislave

ZŠ s MŠ Angely Merici v Trnave

Gymnázium Angely Merici v Trnave

za uršulínske školy odpovedá sr. Samuela Harmáčková:

Áno Jaro, máš pravdu, veľa negatív. Mne sa však dostala pod ruku jedna super prednáška :) a tak sa snažím vo všetkom možnom, čo sa deje žiť s postojom vďačnosti. Boli by aj tie jednotlivé veci, ale sú dosť vnútorné teda isto nie na zverejnenie :) ale toto si vypočuj, je to super nemá to chybu, jednoduché, jasné a fungujúce /Sr. Samuela/, tak prikladám link:

Myslím, že sr. Samuela môže svojim tipom na skvelý TEDtalk s názvom „Want to be happy? Be grateful poinšpirovať aj nás. „Jednu vec, ktorú majú všetci ľudia spoločnú, je, že každý z nás chce byť šťastný“, hovorí brat David Steindl-Ra. A šťastie, ako naznačuje, sa rodí z vďačnosti. Jeho TED talk je inšpiratívnou lekciou, ako spomaliť, pozerať sa kam ideš, a predovšetkým byť vďačný.

No ale keďže viem, že ani uršulínske školy nezabúdajú v tejto dobe napredovať, tak vám prezradím, že jaj im sa podaril krásny teambuilding, ktorý si pripravili v rámci komunitných dní. Okrem toho žiaci v Trnave oslavovali aj 30. výročie otvorenia ich školy a 90. výročie znaku uršulínskych škôl – Serviam.

USE YOUR TALENTS

za Use your talents odpovedá Jozef Kokoška:

Dá sa povedať, že pracovne žijem svoj sen. Veľmi veľa ľudí bolo cez CliftonStrengths talenty silno oslovených hlboko vo vnútri. Uvedomili si, akí sú výnimoční, akí sú hodnotní a ako je dobré, že sú takí, akí sú.

Rozšíril som svoj záber – vyškolil som 6tich talentových expertov – takže mám už väčší tím. Venovali sme sa hlavne školám – dobrú zvesť o vlastných talentoch už počulo vyše 100 riaditeľov základných a stredných škôl a stovky učiteľov, tiež kresťanské spoločenstvá – napríklad Martindom, Otcovo srdce, sestry Uršulínky a bratia Františkáni, teraz eRko.

Veľmi si vážim zrealizované školenie pre vedenia 6 piaristických a uršulínskych škôl na Slovensku ohľadom vedenia a riadenia zmeny. Veľmi plodnú spoluprácu mám tento rok aj so Spojenou školou sv. rodiny v Bratislave. Takisto úžasný projekt robím pre Slovenskú sporiteľňu, ktorá má veľké plány s týmto talentovým rozvojom – tam školím 15-tich talentových expertov – ktorí budú šíriť talentovú zvesť po celej banke.

Talentový kouč Jozef Kokoška, zdroj: dennikstandard.sk

Naša Platforma mi v mnohom veľmi pomohla – hlavne v prepojení s Piaristickými školami cez otca Juraja Ďurneka, prepojenie na Andreja Kmotorku (s ním som robil marketingové aktivity), prepojenie na Valériu Juríčkovú (robili sme talenty pre ľudové školy umenia Rosnička z východného Slovenska), prepojenie na otca Braňa Kožucha (mali sme školenie pre 25 riaditeľov so severného Slovenska – z toho 5 riaditeľov z Poľska).

Edo Filo je jedným z mojich talentových expertov a spolupráca so ZKSM prekvitá, a hlavne s Tebou Jaro – v minulých rokoch si zorganizoval v Tvojich organizáciách stovky ľudí, ktorí si urobili talentové dotazníky.

SZUŠ Jastrabie nad Topľou, Bačkov, Altamira

Za 3 ZUŠ-ky odpovedá Valéria Juríčková:

1 Talentové vzdelávanie a coaching

Po osobnej skúsenosti s talentovým dotazníkom a vďaka tomu, že som cez Platformu spoznala Jožka Kokošku, sme zapojili naše ZUŠ (aj partnerské tri ZUŠ na Spiši) do talentového coachingu.

Vďaka tomuto kroku:

  • sa zmenila klíma v kolektíve, kolegovia sa spoznali „inými očami“, zbadali svoje silné stránky a využívajú ich v rozdeľovaní úloh,
  • vedenie škôl si začalo uvedomovať odlišnosť myslenia ľudí a uplatňovať tento princíp v personálnom riadení, dennej komunikácii, rozdeľovaní úloh a pod.
  • aj zriaďovateľ spoznal „svoje riaditeľky“ inak, pochopil ich odlišnosť a z toho vyplývajúce rôzne štýly riadenia (vrátane komunikácie s ním).

Nielen dištančné vzdelávanie, ale aj samotná situácia (veľa času na pracovisku) vzbudila v učiteľoch potrebu posunúť kvalitu mediálnych a audio-vizuálnych výstupov na vyššiu úroveň… Nadšení objavovali a skúšali nové programy či techniku na tvorbu videí (kamery, dron a pod.)…

Zdroj: ZUŠ Jastrabie nad Topľou

Učitelia v jednotlivých odboroch si rozdelili témy z učebných osnov. Vznikla nám databáza inštruktážnych videí, videí pre jednotlivé časti hodiny, propagačných videí, pracovné listy pre žiakov a metodické listy pre učiteľov… Následne sme zažívali, že naše edukačné videá a pracovné listy si zdieľali nielen školy, v ktorých pôsobíme, ale aj širšie okolie regiónu.

Vďaka Platforme a komunikácie s Edom Filom (ZKSM) sme absolvovali dva workshopy, cieľom ktorých bolo stmelenie kolektívu a vzdelávanie učiteľov na tému, ako budovať „tímovosť“ u žiakov počas hodín ZUŠ i mimoškolských aktivít, ako aj budovanie tímu učiteľov na pracovisku.

OZ TEAM

za OZ TEAM odpovedá Jaroslav Dodok:

No a ja už len za naše OZ-tko doplním pár dobrých správ:

Celý uplynulý rok bolo našou víziou to, aby sa každý člen nášho tímu cítil jeho dôležitou súčasťou. Aj preto nás v júli čakal náš prvý teambuilding. Čas sme chceli investovať aj do rozvoja našich dobrovoľníkov, odovzdať im lektorské zručnosti, naučiť ich čo to o facilitácii, mentoringu či koučingu. Preto sme po prvýkrát zorganizovali Akcelerátor a premiéru mal aj náš Summer camp na ktorom sa stretli študenti z viacerých škôl.

Program Show your talent tak beží aktuálne na 5 stredných školách v BBSK a ŽSK, spustenie ďalších dvoch škôl chystáme na začiatok budúceho roka. Veľkou novinkou sú aj personálne zmeny, koordináciu tímu po mne prevzala Ali Trnková. Tento rok sme prijal aj dvoch nových kolegov.

Core team Show your talent, zdroj: OZ TEAM

Úspešne sme ukončili aj projekt Zvyšujeme školskú úspešnosť, ktorý prebiehal na 3 stredných školách a v rámci ktorého sme poskytovali priestor pre rozvoj nielen žiakom, ale aj učiteľom, ktorí mali možnosť zažiť učiteľský mentoring.

Po 3 rokoch sa nám podarilo vydať prvé celoslovenské noviny TALENT NEWS, ktoré nájdete TU. A ak sa vám nechce čítať, tak sa určite oplatí vidieť aj naše prvé promo video.

To je odo mňa na dnes všetko. Verím, že dnešná dávka inšpirácie vám priniesla aspoň kus povzbudenia do tohto náročného obdobia.

Zostáva mi už len zapriať vám krásne vianočné sviatky a veľa úspechov do Nového roka! :)

Prečítajte si aj:

Pár maličkostí, ktoré môžeš spraviť počas lock downu a núdzového stavu – predvianočné korona tipy (klik!)

Syndróm vyhorenia: Za to či horí tvoj oheň nie je zodpovedný nikto iný, iba ty sám (klik!)

Digitálny minimalizmus 2: Rok s vypnutým zvonením – mal to by len mesiac, nesrandujem (klik!)

Pin It on Pinterest