Sľuby sú sľúbené a karty rozdané. O tom ako bude vyzerať slovenské školstvo rozhodnú nové politické strany. Spomenú si na svoje predvolebné sľuby? Pustia sa do zápasu o budúcnosť mladých ľudí?  Aké výzvy ich čakajú, ak sa odhodlajú pre reformu školstva?

V dnešnom blogu som zhrnul 7 zásadných zmien, ktoré naše školstvo naozaj potrebuje. Poďme sa pozrieť na to, ktoré to sú…

1. Zníženie byrokracie

Je načase odbremeniť učiteľov. Eliminovať nadmernú dokumentáciu, zamerať sa len na podstatu potrebnej a dôležitej evidencie, a časť z toho čo zostane presunúť do digitálu. Aplikovať princíp 20/80.  

2. Podpora učiteľov

Najväčší (a každodenný) vplyv na žiakov majú učitelia. Bez toho, aby sa zvýšili ich platy to jednoducho nepôjde. Minimálny 10% rast miezd bude nevyhnutnosťou. Tiež bude potrebné podporiť začínajúcich učiteľov a navýšiť odchodné, aby sa podarila generačná výmena.

Okrem financií bude veľkou výzvou pre rezort školstva zatraktívnenie učiteľského povolania tak, aby si ho ľudia v spoločnosti vážili a prácu pedagógov dokázali oceniť aj morálne.

3. Inovácie vo vzdelávaní

Je najvyšší čas prekopať súčasné kurikulum a zmeniť systém hodnotenia. Zredukovať množstvo informácií, ktoré sa študenti musia učiť naspamäť a namiesto memorovania ich naučiť kriticky myslieť. Zredukovať počet stredných aj vysokých škôl a zvýšiť kvalitu zostávajúcich.  

Nová vláda bude musieť nabrať odvahu pridať nové študijné odbory, ktoré reflektujú predpoklad, že približne tretina pracovných miest zanikne z dôvodu automatizácie a kým žiak doštuduje, vzniknú úplne nové profesie, ktoré dnes nepoznáme.

Ak vás zaujíma ako vyzerá škola o ktorej snívam, prečítajte si tento blog (klik!).

4. Podpora neformálneho vzdelávania

Ak chceme zvýšiť motiváciu študentov rozvíjať sa, vzdelávanie ich musí baviť. Preto je potrebné vniesť do školského prostredia prvky neformálneho a zážitkového vzdelávania. Zmeniť teoretické prednášky na diskusie, rolové hry, simulácie, prípadové štúdie či využívať metódu dizajn thinkingu.

Takto vyzerá neformálne vzdelávanie v našom rozvojovom programe Show your talent

Zaviesť kvalitné adaptačné kurzy pre prvákov na základných a stredných školách, pritiahnuť do škôl rozvojové a mentoringové programy. A to nielen pre študentov, ale aj pre učiteľov. Riaditeľom škôl zas ponúknuť kvalitnú „supervíziu“.

5. Inovačný virtuálny hub

Vytvoriť platformu, ktorá by združovala aktívnych učiteľov a riaditeľov, slúžila by na zdieľanie skúseností, nových postupov a projektov. Súčasťou tohto inovatívneho virutálneho hubu by mal byť aj grantový systém, ktorý by umožnil zapojeným aktérom financovať svoje experimenty vo vzdelávaní.

Výsledky projektov by sa priebežne vyhodnocovali a postupne testovali, najprv na území mesta, potom na území regionálnej samosprávy a po overení dopadu aj na celoštátnej úrovni. Otvoriť financovanie škôl firmám a motivovať ich rôznymi úľavami (nemusia to byť nutne daňové), aby investovali do školstva a inovačných hubov.

6. Prepojiť školstvo s praxou

Týmto sľubom sa oháňala asi každá politická strana. Som zvedavý, ktorá sa skutočne pustí do realizácie zmien. Už ôsmakov a deviatakov na ZŠ môžeme posielať na „študijné pobyty“ na stredné školy, aby si lepšie ohmatali, čo budú študovať.

Umožniť stredoškolákom viac času tráviť v praxi, na prípadových štúdiách, projektoch a reálnych zadaniach zo strany firiem či samospráv už počas svojho štúdia. Pritiahnuť do školstva viac odborníkov z praxe a umožniť im učiť napr. aj popri svojom podnikaní.

 7. Zabezpečiť kontinuitu

Na to, aby sa takáto veľká zmena v školstve naozaj udiala a podarila, bude potrebné nájsť zhodu naprieč politickým spektrom. Toto nemôže byť projekt jednej strany, ani jednej vládnej koalície.

Ak chceme zásadnú reformu školstva, do jej tvorby vízie musí byť zapojených množstvo kľúčových aktérov, ktorí budú v jej realizácii pokračovať aj v prípade, že sa politické strany vo vláde vymenia.

V zahraničí vidíme dostatok pozitívnych príkladov toho, že školstvo môže byť priorita a to nielen jednej politickej strany či jednej vládnej koalície.

To je všetko?

Ja viem, že teraz som nepomenovali ani len 20% potrebných zmien, ktoré očakávajú učitelia, rodičia či študenti. Je tu téma duálneho vzdelávania, inklúzie, mobbing, bossing, príprava pedagógov či veda a výskum.

Pomenovať však všetky problémy a potrebné riešenia ani nebolo mojim cieľom. Len považujem za nevyhnutné v tomto pre niekoho euforickom a pre niekoho frustrujúcom povolebnom období pripomenúť, aby školstvo zas neostalo jednou z posledných tém tejto vlády.

V predvolebnej kampani sa školstvo a zdravotníctvo rok čo rok stávajú po spravodlivosti najomieľanejšími témami. Ale po voľbách sú nechcenými rezortmi, po ktorých sa siaha len v prípade, keď nič lepšie v ponuke nezostalo.

No ja verím, že OĽANO, Sme rodina, SaS a Za ľudí majú dostatok odborníkov, ktorí to so zmenou v školstve myslia vážne, nielen v kampani, ale aj po nej.

A rovnako som presvedčený, že ani experti z PS, Spolu či KDH nezahadzujú svoj zápal pre reformu školstva a v nasledujúcom období budú pokračovať vo svojom úsilí.

Prosím pripomeňme novej vznikajúcej vláde, aby nezabudla na školstvo.

Ak vás zaujíma ako vyzerá škola o ktorej snívam, prečítajte si tento blog (klik!).

Prečítajte si aj:

Pin It on Pinterest