Pred pár dňami som objavil fascinujúci príbeh o kolónii tučniakov kráľovských. Aj keď ide o bájku, ktorá sa odohráva na Antarktíde, nie je to rozprávka pre deti, ale jedna z najdôležitejších príručiek pre dnešných lídrov a manažérov. Vlastne pre nás všetkých.

Metódu ôsmych krokov, vďaka ktorým sa vám vo svojej organizácii či firme podarí uskutočniť akákoľvek zmena, vám vysvetlí partia tučniakov.

Na knihu Náš ľadovec sa rozpúšťa ma pred pár mesiacmi upozornil môj priateľ Edo Filo, ktorý mi ju odporučil so slovami, že si ju určite musím prečítať. Pretože skrýva v sebe množstvo odpovedí na otázky, ktoré mám. Priznám sa, že som na knihu zabudol a objavil som ju v kníhkupectve až včera.

Návod pre všetkých v neustále meniacom sa svete

V dnešnej dobe pozorujeme zmenu na každom kroku. Každý deň počujeme o nových technológiách či mobiloch, ktoré sú výkonnejšie ako bežné počítače. Vznikajú úplne nové profesie, ktoré pred desiatimi rokmi ani len neexistovali. V dnešnom svete sa mení všetko a stále. Máme preto na výber: buď sa staneme súčasťou týchto zmien alebo ich budeme ignorovať.

Najlepším príkladom toho, aké nebezpečné je zmeny v 21. storočí ignorovať je školský systém. Ten sa od svojho vzniku nijako nezmenil a vyzerá stále rovnako. Pre študentov je čoraz menej atraktívnejší a vyhrávajú nad ním rôzne e-learningové projekty.  Ako druhý príklad uvediem kamenné obchody, ktoré príchod e-shopov na slovenský trh nepovažovali za nič dôležité. Ako to dopadlo? Viaceré z nich nakoniec skrachovali.

O ďalších príkladoch, kde zmeny v dnešnom turbulentnom svete zohrali kľúčovú úlohu, by ste mohli hovoriť aj vy. V nasledujúcich riadkoch vás preto zoberiem na ľadovec, ktorý sa rozpúšťa. Ilustruje naše rodinné či pracovné prostredie, ktoré sa neustále mení.

Zoznámim vás s tučniakmi, ich najväčšou životnou výzvou, ktorej práve čelia a ukážem vám ako nás zdanlivo obyčajná bájka, dokáže pripraviť na akúkoľvek zmenu.

Vodcovský tím: Skupina desiatich

I napriek tomu, že príbeh o tučniakoch sa odohráva na Antarktíde, namiesto nej si môžete vložiť do bájky svoju organizáciu, žiacku školskú radu, firmu alebo svoju domácnosť.

Každá organizácia má istú formu manažmentu, ktorú autori tejto knihy pripodobňujú k vodcovskému tímu, ktorý nazývajú „Skupinou desiatich“. Kým v organizáciách tvorí manažment predseda, podpredsedovia a vo firmách zas výkonní riaditelia, na ľadovci sú to desiati tučniaci, ktorých úlohou je radiť a pomáhať svojmu lídrovi Louisovi v rozhodnutiach.

Alarmujúca správa: Náš ľadovec sa potápa

Medzi 268 tučniakmi žil v kolónii na ľadovci aj tučniak menom Fred. (Pokiaľ mi ešte stále neveríte, že tento príbeh je určený pre manažérov, lídrov a ľudí, ktorí majú túžbu neustále napredovať – áno, myslím to vážne. Pre tento účel je nesmierne dôležité, aby ste poznali Freda). Fred bol neobyčajne zvedavý a všímavý tučniak. Veľkú časť dňa trávil pozorovaním mora a ľadovca na ktorom žil.

Po nejakom období dospel k záveru, že ich ľadovec sa rozpúšťa a o niekoľko mesiacov sa rozlomí na malé kúsky. Toto by znamenalo úplnú katastrofu pre všetky tučniaky.

Dôsledky by mali fatálne následky. Fred vedel, že s tým musí niečo urobiť.

Myslím si, že keď sa pri tomto bode pozastavíme, každý z nás nájde vo svojom okolí istého „Freda“. Môže to byť váš kolega, priateľ, brat alebo spolužiak. Celkom často k vám prichádza s rôznymi podnetmi a hovorí vám o problémoch, ktorými by ste sa mali vážne zaoberať. Buďte však k sebe úprimní – takéhoto „Freda“ väčšinou ignorujeme.

Robíš si srandu?

Tak tomu bolo aj na ľadovci. Keď sa Fred rozhodol ísť za svojim priateľom-tučniakom Haroldom a povedal mu o svojich starostiach, ten ho len vysmial. ,,Vyskoč hore a dole. Skáč 50x hore a dole. Deje sa niečo? Ha?“ Fred však vedel, že ľadovec sa môže čochvíľa zlomiť a preto sa rozhodol o tomto probléme povedať niekomu z vodcovského tímu.

Tak ako v každom manažmente aj v ,,Skupine desiatich“ sa nachádzajú členovia, ktorí sú viac či menej skeptickí, ale taktiež aj členovia, ktorí sa zaujímajú o naliehavé problémy. Preto ustarostený Fred navštívil Alicu, ktorá bola súčasťou vodcovského tímu, „Skupiny desiatich“.

Už v tejto časti sa nám autori knihy snažia naznačiť, čo robiť, keď vo svojom zamestnaní alebo v organizácii objavíte akýkoľvek problém. Identifikujte ho a choďte s ním za niekym z vedenia, kto bude vašim pozorovaniam otvorený. Oplatí sa popremýšľať kto to je a vybrať tú správnu osobu.

Analýza problému

Jednou z najčastejších chýb, ktorú som spravil, keď som viedol študentskú organizáciu bolo to, že som vzniknutý problém odpalkoval do outu. Myslel som si, že  človek, ktorý za mnou prišiel, má určite len nejakú osobnú krízu, nedarí sa mu v škole, v rodine, je chorý alebo demotivovaný. No dnes už viem, čo som mal spraviť.

Keď v našej organizácii alebo v našom tíme objavíme akýkoľvek problém, je nesmierne dôležité analyzovať ho. Dotknúť sa ho a preskúmať ho. Mať osobnú skúsenosť a zainteresovanosť s týmto problémom. Následne ukázať tento problém kolegom alebo naopak niekomu z manažmentu.

Fredovi sa to v tejto chvíli podarilo. Alicu si získal. Povedala mu: ,,Potrebujem, aby si bol pripravený pomôcť druhým vidieť a cítiť ten problém.“ Čo to pre nás znamená? Nielen o ňom hovoriť. Ale nájsť spôsob, akým ho zosobniť.

Aby na porade nik nezaspal

Ešte pred tým, než budete svoje zistenia prezentovať, je kľúčové zanalyzovať členov manažmentu, ktorí vás budú počúvať. V marketingu hovoríme tejto záležitosti analýza cieľovej skupiny, v projektovom manažmente zas zadefinovanie cieľovej skupiny. Dôležité nie je pomenovanie, ale pochopenie tohto bodu. Inými slovami je potrebné zistiť ako reagujú a ako sa správajú členovia manažmentu, čo ich znepokojí a čo ich nadchne.

Tučniak Fred, ktorý v knihe Náš ľadovec sa rozpúšťa, zistil, že v „Skupine desiatich“ dvaja tučniaci radi diskutujú o dôveryhodnosti akejkoľvek štatistiky.

Jeden z členov väčšinou v priebehu dlhej prezentácie štatistických údajov zaspí a jeho chrápanie by tak poradu mohlo narušiť.

Ďalší z členov „Skupiny desiatich“ neznáša čísla a keď ich počuje, krúti hlavou, čím výrazne ovplyvňuje náladu aj postoj ostatných tučniakov. Prinajmenšom dvaja ďalší členovia rady vôbec nepotrebujú, aby im niekto niečo hovoril. Myslia si, že ich úlohou je o niečom hovoriť, nie počúvať.

Geniálna vizuálna pomôcka

Skrátim to. To, čo sa Fredovi podarilo, bola jednoduchá, ale za to dokonalá analýza ľudí (pardón tučniakov), ktorým šiel prezentovať svoje zistenia. Vďaka tomu dokázal svoju prezentáciu upraviť a skonštruoval zmenšeninu ľadovca, ktorý ilustroval ten skutočný na ktorom tučniaci žili.

Fred začal rozprávať príbeh o svojom objave. Túto stratégiu zvolil preto, aby ostatných členov rady nadchol a zaujal. Vysvetľoval konkrétne metódy, ktoré využil pri analýze problému roztápajúceho sa ľadovca. Hovoril o príčine tohto príbehu – o topení snehu kvôli oteplovaniu.

Fred neustále počas svojho rozprávania využíval zmenšený model ľadovca, aby ilustroval jednotlivé body prejavu. (Za toto by ho pochválili aj svetoví spíkri TEDu). Autori knihy poznamenávajú, že v tej chvíli: ,,…sa všetci okrem jedného z členov vodcovskej rady tučniakov posunuli bližšie k modelu.“ Skvelý tip na firemné porady či prezentácie, čo poviete?

Iniciatívny tučniak to však nemal ľahké. Po niekoľkých minútach ho prerušil tučniak NoNo (meno odvodené od slova Nie-Nie, pretože na všetko vždy hovoril „nie“). Bol to kritik ako sa patrí. Takých máme medzi svojimi priateľmi nespočetné množstvo, všakže? Tučniak NoNo nepovažoval objav Freda za dôležitý a snažil sa ho zmietnuť zo stola.

Vytvorte pocit naliehavosti

V tomto okamihu bolo nevyhnutné, aby ostatní tučniaci videli potrebu zmeny a dôležitosť okamžitého jednania. Alica s Fredom teraz stáli pred výzvou vytvoriť vo vodcovskom tíme „v Skupine desiatich“ pocit naliehavosti. 

Alica preto povedala: ,,Predstav si rodičov, ktorí prišli o deti. Predstav si, že prídu k tebe a opýtajú sa ťa: ,Ako sa to mohlo stať? Čo si urobil? Prečo si nepredpovedal túto krízu?´ Čo im povieš?“ V tejto časti Alica ukážkovo pomenovala dôsledok problému. Všetkým prítomným vykreslila, čo sa môže stať, ak nebudú považovať problém za dôležitý. Podarilo sa jej ilustrovať, aký naliehavý je problém o ktorom práve hovoria.

Z projektového manažmentu vieme, že popísanie dôsledku problémov nám nesmierne pomáha v procese zmeny. Dôsledok však nezostal len pomenovaný, pretože Fred ho okamžite demonštroval. Doniesol sklenenú fľašu, ktorú naplnil vodou a zatvoril. Na druhý deň zavolal členov vodcovského tímu, aby sa presvedčili na vlastné oči o dôsledku problému – zamŕzajúca voda vo vnútri fľaše sklo roztrhla.  Fľašu Fred prirovnal k jaskyniam pod ľadovcom, ktoré sa nebezpečne napĺňajú vodou a postupne zamŕzajú. Čo by mohlo spôsobiť roztrhnutie ich ľadovca na ktorom žijú so svojimi rodinami.

Zostavenie súdržného vedúceho tímu 

Líder Skupiny desiatich, tučniak Louis sa rozhodol z ostatných členov „Skupiny desiatich“ vytvoriť vedúci tím, ktorý bude analyzovať situáciu a pozrie sa na možné riešenia.

Tento tím poskladal z piatich tučniakov, ktorí mali vodcovské zručnosti, boli dôveryhodní, mali komunikačné schopnosti, autoritu, analytické myslenie a zmysel pre naliehavosť. 

Zostavil tak silný vedúci tím tučniakov, ktorý bol schopný riadiť zmenu, ktorá bola pre celú kolóniu len otázkou času. Louis pochopil, že pokiaľ chce dosiahnuť túto zmenu, musí čo najskôr o probléme roztápajúceho sa ľadovca informovať celú kolóniu.

Preto zvolal zhromaždenie všetkých tučniakov. Členovia „Skupiny desiatich“ si rozdelili úlohy, každý argumentoval svojim spôsobom. Cieľom tohto stretnutia bolo zdôrazniť naliehavosť problému a presvedčiť tučniakov, aby sa problémom začali zaoberať.

Následne sa stretol vedúci tím piatich tučniakov spomedzi Skupiny desiatich. I keď všetci vnímali ako nutnosť začal riešiť vzniknutý problém, Louis ako najskúsenejší z nich cítil, že ešte nie sú na to pripravení. Preto ešte pred tým, než sa pustili do práce, dal členom svojho tímu kľúčovú otázku:

,,Prečo sa domnievate, že my piati môžeme dosiahnuť úspech?“

Prítomných svojou otázkou zaskočil. Po malej chvíli začali menovať svoje silné stránky, vďaka čomu získali predstavu o tom, aký silný tím v skutočností sú. To však nestačilo na to, aby zvládli výzvu, ktorá ich čakala.

Louis však vedel úplne presne, čo je v tejto fáze potrebné urobiť. Preto všetkých členov výboru požiadal, aby zavreli svoje oči. Následne povedal: ,,So zatvorenými očami ukážte na východ.“ Každý tučniak ukazoval iným smerom. Dôležitú lekciu o tom, prečo nemôžu v tejto situácii postupovať ako jednotlivci, ale ako tím, okamžite pochopili.

Podarilo sa tučniakom zachrániť svoj život?

Ako čitateľ som v tejto časti knihy už chcel vedieť, ako vedúci tím piatich tučniakov vymyslí ten najgeniálnejší plán na záchranu svojej kolónie. Na to však bolo ešte príliš skoro. Louis pripravil pre svoj tím ešte jednu lekciu tímovej spolupráce. No a o tej sa dozviete v pokračovaní. :) Ak dovtedy nevydržíte, odporúčam vám kúpiť si túto knihu: Náš ledovec se rozpoští, ktorú napísal John Kotter a Holger Rathgeber. 

Pred tým, než sa rozbehnete do kníhkupectva alebo si prečítate môj druhý blog na túto tému, poďme si zopakovať kľúčové momenty, ktoré nám autori v knihe zdôraznili:

 • Nájdite vo svojej organizácii alebo vo svojom tíme lídra 
 • Vytvorte si okrem neho aj vodcovský tím alebo ak chcete manažment
 • Porozmýšľajte, či existuje vo vašom tíme Fred, ktorý dokáže analyzovať problémy
 • Dôležité je neignorovať ho, ale vznikajúci problém identifikovať
 • Začnite analyzovať tento problém, zistite jeho príčinu a možné dôsledky
 • Ak problém prezentujete vy, spravte si analýzu svojho publika 
 • Využite vo svojej prezentácii príbeh
 • Počas prezentácie využívajte vizuálne pomôcky
 • Informujte o zisteniach aj samotnom probléme členov svojej organizácie 
 • Poverte riešením problému úzky tím ľudí 
 • Investujte do budovania tímu a tímovej spolupráce dostatok času

Ako si čítam tento zoznam odporúčaní a tipov, ktoré nechali autori knihy medzi riadkami, žasnem ako veľmi sa podobajú na princípy projektového manažmentu. To, čo nás niekedy nedokáže naučiť odborná literatúra, nám ukáže jednoduchá bájka o tučniakoch. Z prvej časti, ktorú som vám opísal teda vyplývajú prvé 2 body z Osem krokovej metódy. Túto metódu môžete využiť vo svojej organizácii, firme, triede alebo v rodine, pokiaľ sa usilujete o akúkoľvek zmenu.

Prvé dva body z Osem krokovej metódy:

1. Vytvorte pocit naliehavosti

,,Pomôžte druhým vidieť potrebu zmeny a dôležitosť okamžitého jednania.“

2. Zostavte vedúci tím zmeny

,,Zaistite, aby ste mali silnú skupinu, ktorá bude riadiť vašu zmenu. Skupinu s vodcovskými zručnosťami, dôveryhodnosťou, komunikačnými schopnosťami, autoritou, analytickými schopnosťami a zmyslom pre naliehavosť.“

Pokračovanie tohto blogu nájdete na mojom webe www.jaroslavdodok.sk už o týždeň. Do vtedy sa môžete zamyslieť nad tým, aká je situácia vo vašej organizácii či v rodine. Či potrebuje vaša firma zmenu a v akej oblasti. Skúste sa zamyslieť taktiež nad problémami, ktoré vás trápia a analyzujte ich.

Určite mi dajte vedieť, ak si knihu kúpite, ak ste ju už čítali alebo vás tento blog oslovil. Nech viem či má význam písať takéto dlhé články, ktoré sa vymykajú všetkým princípom content marketingu. :)

Prečítajte si aj: 

10 facebookových skupín, ktoré mi najviac pomohli v biznise a osobnom rozvoji (klik)

Čo som sa o podnikaní naučil počas stopovania (klik)

A čo keď zlyhám? (klik)

Pin It on Pinterest