Určite poznáte ľudí, ktorí sa neustále vyhovárajú na zlé počasie, neschopných kolegov či sprostého šéfa. Za svoje známky obviňujú učiteľov, za svoje pracovné neúspechy firmu v ktorej pracujú.

V dnešnom blogu sa pozrieme na to, ako sa prestať vyhovárať na počasie, kolegov či svojho šéfa. Povieme si niečo viac o kruhu záujmu a kruhu vplyvu, ale aj o tom ako sa z reaktívneho človeka stane proaktívny človek.

Rozprávali sme sa už asi dobrú pol hodinu. Bol večer, sedeli sme v príjemnej kaviarni a obaja sme sa predbiehali v tom, kto vytiahne väčšiu pikošku na svojich kolegov či priateľov.

Ja som hovoril o neschopných klientoch, ktorí nevedia vyplniť jednoduché zadanie. O nepríčetných susedoch, o tom, čo sa píše v novinách a o tom, ako ma to vytáča. Moja kamarátka zas hovorila, aké otrasné sú jej kolegyne. Aké sú neschopné, naivné a sprosté. Smiali sme sa.

Keď ma zrazu oblial studený pot

,,Jaro, ani si to nevieš predstaviť. Zavrú sa do svojej kancelárie a všetkých ohovárajú. Za to, aký majú svoj život, vinia všetkých len nie seba.“ Len čo dopovedala moja kamarátka túto vetu, oblial ma pot a uvedomil som si, že som sa našiel v jej kolegyniach. Vlastne sa správam úplne totožne, už dobrú polhodinu ohováram iných ľudí a zhadzujem na nich svoju zodpovednosť.

V tom momente som si spomenul na knihu Stephena Coveyho (7 návykov skutočne efektívnych ľudí) a pochopil som, že som čistý prototyp tzv. „reaktívneho človeka“), o ktorom autor knihy píše. V nasledujúcich riadkoch sa vám pokúsim vysvetliť, aký je rozdiel medzi reaktívnym a proaktívnym správaním.

Sústredíte sa na slabosti a nedostatky?

Som presvedčený, že reaktívneho človeka ste už niekedy vo svojom živote stretli. Spoznáte ho veľmi jednoducho – podľa svojho správania. Sústredí sa na slabosti svojho šéfa, na jeho zlyhania, nedostatky či prešľapy.

Koná na základe svojich pocitov. Za svoje konanie však neprijíma žiadnu zodpovednosť. Práve naopak, za svoju životnú situáciu obviňuje všetkých na okolo, od šéfa, cez kolegov, priateľov až po rodinu. Všetky problémy pripisuje iným ľuďom a neustále opakuje, že on za nič nemôže. Možno ste sa v tom našli, ako ja pred pár rokmi.

“ Pre reaktívnych ľudí je totižto prirodzené zbavovať sa zodpovednosti.

Konajú v kruhu svojho záujmu (vysvetlíme si neskôr), kvôli čomu pochopiteľne prichádzajú o svoj vplyv a možnosť meniť veci. Emočný život reaktívnych ľudí je závislý od správania druhých či od vonkajších vplyvov, napríklad od počasia.

Zamerajte sa na talenty a prevezmite iniciatívu

V čom sa líši správanie proaktívneho človeka? Poďme sa na to pozrieť. Proaktívny človek koná na základe svojich hodnôt, nie pocitov. Nesústredí sa na zlyhania svojho šéfa či nedostatky svojich kolegov. Nekritizuje slabosti človeka, práve naopak, snaží sa ich kompenzovať.

Proaktívny človek dokáže prevziať iniciatívu v akejkoľvek situácii, vie sa totižto vcítiť do svojho šéfa či kolegu, zmapovať situáciu a podniknúť konkrétne kroky. Pomáha ľuďom vôkol seba zlepšiť sa a dopĺňa ich slabé stránky. Pri pohľade na iných sa sústredí na talenty a dary, schopnosti a silné stránky konkrétneho človeka.

“ Proaktívni ľudia sa nezbavujú zodpovednosti, ale prijímajú zodpovednosť za svoju reakciu na vzniknutú situáciu.

Konajú v kruhu svojho vplyvu (vysvetlíme si neskôr), vďaka čomu sa tento kruh vplyvu zväčšuje a dokážu tak meniť množstvo vecí vo svojom okolí.

Cesta od reaktívneho správania k proaktívnemu

Keď som sa spomínaný večer vrátil zo stretnutia s mojou kamarátkou, bol som doslova usvedčený zo svojho správania. Pochopil som, že nechcem tráviť čas ohováraním a obviňovaním iných za to, aký mám svoj život.

“ Nemá zmysel vyhovárať sa za svoje neúspechy na zlé počasie či svoje okolie.

Rozhodol som sa stať sa proaktívnym človekom. Vedel som, že to nebude ľahké, no motivovala ma táto veta: ,,Proaktívni ľudia nosia počasie vo svojom vnútri. Či prší alebo svieti slnko, nevidia v tom rozdiel. Riadia sa hodnotami: a ak je ich hodnotou kvalitná práca, potom ich výkon nezávisí od počasia.“

Kedykoľvek si myslíme, že problém je „mimo nás“, samotná táto myšlienka je problémom. Dávame tak niečomu mimo nás moc ovládať nás. Preto som sa rozhodol pre prístup „zvnútra von“, ktorý hovorí o tom, že zmenu dosiahnem tak, že sa zmením ja. Keď budem iným, docielim aj pozitívnu zmenu toho, čo je vôkol mňa a môžem tak byť pre svoje okolie užitočnejší.

Kruh vplyvu a kruh záujmu

Najlepším spôsobom, ako si vybrať cestu proaktívneho správania, je spoznať svoj kruh vplyvu a kruh záujmu. Každý z nás má široký okruh svojich záujmov – od svojho zdravia, cez pracovné problémy, výsledky v škole, až po znečisťovanie životného prostredia, štátny dlh či atómovú vojnu.

Zdroj: Mgr. Martin Kuruc, PhD, https://www.slideshare.net/ucimeprezivot/poprad

Zdroj: Mgr. Martin Kuruc, PhD, https://www.slideshare.net/ucimeprezivot/poprad

Ak by sme sa však trápili všetkými týmito problémami a venovali by sme im rovnaký čas a množstvo energie, zbláznili by sme sa. Preto je najrozumnejšie vytvoriť si dva jednoduché kruhy. Ten prvý je kruh záujmu, nachádzajú sa v ňom veci, ktoré nedokážeme reálne ovplyvniť. Teraz môžeme tieto veci oddeliť a vytvoriť si menší kruh vplyvu, do ktorého umiestníme veci, ktoré dokážeme ovplyvniť.

Do kruhu vplyvu patria aj všetky záväzky či sľuby, ktoré ste niekomu dali. Nie je jednoduché ich dodržať (hovorím z vlastnej skúsenosti, no oplatí sa do toho investovať svoje úsilie). Pretože dodržiavať svoje záväzky je najdôležitejším prejavom našej proaktivity.

Keď som si to uvedomil, začal som sa sústrediť na záležitosti vo svojom kruhu vplyvu. Viete, čo sa stalo už po pár týždňoch?

“ Môj kruh vplyvu postupne rástol.

Vďaka tomu som mohol meniť množstvo vecí vo svojom okolí. Pokiaľ športujete, venujete sa umeniu, učíte alebo ste v politike, môže sa stať, že váš kruh vplyvu postupne prerastie kruh vášho záujmu. Jednoducho dokážete ovplyvňovať viac vecí, než si prajete.

Poďme sa teda pozrieť na to ako tento prvý návyk z knihy Stephena Coveyho trénovať:

7 praktických spôsobov ako sa z reaktívneho človeka stáva proaktívny

  1. Rozdeľte si veci, ktorú sú vo vašom kruhu záujmu a ktoré sú v kruhu vplyvu
  2. Zamyslite sa nad tým, v akých situáciách konáte reaktívne, či už vpráci, v škole v rodine alebo na stretnutiach.
  3. Keď sa najbližšie dostanete do podobnej situácie, využite možnosť slobodnej voľby. Teda na akýkoľvek podnet aj ten zlý a negatívny, si môžete zvoliť svoju vlastnú odozvu. Pomôže vám v tom vaše sebavedomie, predstavivosť, svedomie a slobodná voľba.
  4. Trénujte proaktívny jazyk. Nahraďte bežné reaktívne reakcie, tými proaktívnymi. Napríklad: Nemôžem s tým nič urobiť vs. Zvážim, čo s tým môžem spraviť, Musím tak urobiť vs. Môžem sa rozhodnúť či to spravím, Dnes je hrozné počasie, bude otrasný deň vs. Prší, dnešok zvládnem, keď sa dobre oblečiem
  5. Namiesto slovného spojenia „keby som“ používajte „môžem byť“
  6. Dodržiavajte svoje záväzky
  7. Zväčšujte kruh svojho vplyvu

Stretnutie po pol roku vyzeralo úplne inak

S mojou kamarátkou som sa o pol roka stretol opäť. Síce som nedokázal zmeniť jej správanie a zastaviť ju, keď začala svojich kolegov ohovárať, rozhodol som sa však zastať si ľudí o ktorých hovorila. Každého z nich som začal obhajovať i napriek tomu, že som ich nepoznal.

Len čo som s tým začal, zostala prekvapená. Za iných okolností by som sa pridal k nej a vo veľkom ohováral ľudí tiež. Dnes však už viem, že môj život nepredurčujú okolnosti či zlé počasie. Viete, čo sa stalo potom? Po 5-tich minútach moja kamarátka s ohováraním prestala. Keď u mňa nenašla podporu a videla, že so sťažovaním sa nepochodí, skončila s tým.

Toto je skutočný poklad proaktivity, ktorým som objavil vďaka Stephenovi Coveymu. Preto určite neváhajte a prečítajte si jeho knihu 7 návykov skutočne efektívnych ľudí, z ktorej som čerpal pri tvorbe tohto blogu.

Tiež vás môže zaujať článok, ktorý som písal už dávnejšie: Si to, na čo sa pozeráš a nad čím rozmýšľaš (píšem v ňom o priepastných rozdieloch medzi ľuďmi, ktorí sa rozhodli pre reaktívny život a ľuďmi, ktorí sa rozhodli pre proaktívny život).

Prečítajte si aj: 

A čo, keď zlyhám? (klik!)

ROK ODVAHY: 10 rozhodnutí, vďaka ktorým som sa dokázal postaviť strachu (klik!)

Ak chceš zmeniť svet, choď domov a miluj svoju rodinu (klik!) 

Pin It on Pinterest