Hľadáte motiváciu alebo inšpiráciu do ďalšieho roka? Potrebujete povzbudiť v týchto dňoch? V dnešnom blogu nájdete výber najlepších myšlienok a citátov, ktoré som objavil v roku 2021. Nech vás tieto krásne myšlienky a citáty o zmysle života, o pokoji, o tichu, o láske, o živote či o budúcnosti inšpirujú…

Citáty z knihy: Myšlienky k sebe samému

Autor knihy: Marcus Aurelius

Citáty o živote, o práci, o cnostiach, o dobre a zle, o morálke, o zmysle života:

„Blaženosť znamená mať dobrého ducha alebo dobrý rozum.“

„Čoskoro zabudneš na všetko, no čoskoro aj všetci zabudnú na teba.“

„Vo vnútri kop, lebo vo vnútri je prameň dobra, ktorý vždy môže vystreknúť, ak budeš ustavične kopať.“

„Za čím sa teda pachtíš? Či ti nestačí slušne prežiť túto krátku chvíľu?“

„Zakaždým konaj, hovor a uvažuj tak, akoby si už mal zanechať život.“

„Či to, čo sa ti stalo, bráni ti byť spravodlivým, veľkodušným, rozumným, múdrym, dokonale uvažujúcim, úprimným, úctivým, slobodným…?“

„Keď človek vykonal dobro, nemá sa vyťahovať, nemá sa tým chvastať, ale má kráčať za iným dobrodením.“

„Nech si robí alebo vraví, kto chce, čo chce, ja musím byť dobrý.“

Citáty o priateľstve, o ľuďoch a spoločnosti:

„Kedykoľvek si niečo dobré vykonal a iný toto dobrodenie prijal, čo tretie ešte chceš k tomu, či chceš, ako je to u pochabých ľudí, rozhlásiť svoj dobrý skutok a či chceš dostať protislužbu?“

„Pamätaj si, čo sa aj roztrhneš, ľudia budú robiť to isté.“

„No vlastnosťou rozumnej duše je aj milovať blížnych, hovoriť pravdu, mať bázeň.“

„Lebo čo ešte chceš viac, ak si učinil človeku dobro? Nestačí ti to, že si vykonal niečo podľa svojej prirodzenosti, ale čakáš za to ešte odmenu? Ako keby oko žiadalo odmenu za to, že sa pozerá alebo nohy za to, že kráčajú.“

„Nikdy necti pre vlastný prospech to, čo by ťa niekedy prinútilo porušiť vernosť, zahanbiť sa, zanevrieť na niekoho…“

„Čo nie je osožné úľu neprospieva ani včele.“

Citáty o mužoch:

„Nikdy nehovor o tom, aký je dobrý muž, ale buď takým.“

Citáty o mysli, o pokoji, o prítomnosti a o budúcnosti:

„Ak si chceš zachovať pokojnú myseľ, nesmieš mnoho robiť,“ hovorí Demokritos.

„A načo teda treba vynakladať horlivosť? Jedine na toto: aby naše myšlienky boli spravodlivé, aby naše činy boli užitočné spoločnosti, aby naše slová boli vždy pravdivé a aby sme vo svojom vnútri boli ochotní prijímať všetko, čo sa stáva.“

„Si už starý, a preto nedopusť, aby ho (rozum) zostročili a ovládali egoistické pudy, a dbaj, aby nikdy neprejavoval nespokojnosť nad prítomnosťou, ktorej sa ti osudom dostalo, a ani sa nepozeral s obavami do budúcnosti.“

/Citáty pokračujú pod touto fotografiou/

green mountain
Photo by Quang Nguyen Vinh on Pexels.com

Citáty a myšlienky z knihy: Umenie pozornosti
Autor knihy: Jean Yves Leelup

Citáty o šťastí:

„Šťastie slobodného človeka nezávisí od okolností, ale od toho, čo s okolnosťami urobí, keď do nich vnesie vedomie a lásku.“

Citáty o porovnávaní:

„Treba hĺbiť vlastnú studňu, ísť až na dno… Práve na dne studne je spoločný Prameň… Každý musí vyhĺbiť vlastnú studňu a neporovnávať jej obrubu s obrubou iných studní. Dôležité je to, aby prameň uhasil náš smäd… Máme vari čas kritizovať farbu džbánu, ak sme skutočne smädní?“

Citáty o pozornosti:

„Kvalita našej pozornosti sa rodí z kvality nášho čakania alebo z kvality našej túžby.“

„Sú dva druhy pozornosti: jeden, keď očami tela vidíme viditeľné veci, druhý, keď silou ducha rozjímame o veciach neviditeľných.“

Citáty o viere, o modlitbe, o náboženstve:

„Modliť sa znamená dýchať.“

„Ak by náboženstvá skutočne žili svoje sviatky a nasiakli vlastnými rituálmi, nemali by čas viesť vojny.“

Citáty o poznaní seba samého, o odpustení, o posudzovaní, o pokoji:

„Aby sme skutočne mohli byť s niekým, musíme vedieť byť sami.“

„Kto všetko chápe, všetko odpúšťa. Kto pozná sám seba, nikdy sa neponáhľa s posudzovaním iných“ (Platón)

Človek nie je stvorený len na produkovanie, činnosť a prácu, ale aj na to, aby bol a aby zotrvával v pokoji.

V tichosti srdca a upokojení tela človek relativizuje svoje schopnosti bojovať, obchodovať, zisťuje, že dokáže poznávať, radovať sa a milovať, že je capax Dei… Jediný deň, jediná hodiná, ba jediný okamih tejto “čírej schopnosti” možno stačí, aby si ozrejmil dôvod svojej existencie.

/Citáty pokračujú pod touto fotografiou/

pexels-photo-2166711.jpeg
Photo by Quang Nguyen Vinh on Pexels.com

Citáty a myšlienky z knihy Citadela

Autor: Antoine de Saint-Exupéry

Malého princa pozná každý. Aj jeho slávnu vetu, že „důležité je to, čo je očima neviditeľné“. Poznáte však myšlienky tohto spisovateľa aj z iného diela? Ktorým je vznešená Citadela?

Citáty o pravde a spravodlivosti:

„Pravdu je třeba hloubit jako studnu. Rozpýtelému pohledu se ztráci obraz Boha.“

„Spravedlnost je podle mne v tom,“ řekl otec, „vážit si člověka kvůli pokladu, který v sobě opatruje. Tak jako si vážim sám sebe. Neboť i v tom druhém se odráží stejné světlo. Má láska spočíva v tom, že mu pomáham, aby se sám v sobě zrodil.

Citáty o veľkosti, ale aj o pominuteľnosti človeka:

„Čím víc dáváš, tím se stáváš větším.“

„Mám rád, když člověk ze sebe vydává světlo. Nezajímá mně tloušťka svíce. Měřím její hodnotu jen plamenem.“

Marnivost je nedostatek hrdosti, podřízenost lidskému davu, mrzká pokora. Vyhledávaš dav, aby ti pomohl uveřit v tvé plody.

Citáty o smútku a smrti:

„Neboť jsem pochopil. Když housenka vytvoři kuklu, umíra. Když rostlina vyžene do semene, umíra. Kdokoli prochází proměnou, poznáva smutek a úzkost.“

Citáty o láske, vernosti, vytrvalosti:

„Ale silní se rodí pouze z věrnosti. A není možné být věrný na jedné straně a na druhé ne. Věrný člověk je věrný vždycky.“

„Skutečná láska začína tam, kde oplátkou nic nečekáš. A je-li k tomu, aby se člověk naučil milovat lidi, tak duležitá modlitba, pak právě proto, že na ni není odpovídano.“

Citáty o jednote, o spoločenstve, o spolupráci:

„Sjednotit znamená lépe svázat jednotlivé rozlišnosti, a ne je vymazat kvůli bezduchému pořádku.“

Citáty o bohatstve, o peniazoch, o majetku:

„Tvé bohatství je totiž právé v tom, že hloubíš studny, že tíhneš ke dni odpočinku, že dobývaš diamant a usiluješ o lásku. A ne v tom, že máš studny, dny odpočinku, diamanty a volnost v lásce. Ani v tom ne, když jenou toužíš a ničeho se nesnažíš zmocniť.“

/Citáty pokračujú pod touto fotografiou/

man standing on tree branch during sunset
Photo by Lukas Rodriguez on Pexels.com

Citáty a myšlienky z knihy: Klíčem je klid

Autor knihy: Ryan Holiday

Citáty o ľuďoch, o ľudstve, o spoločnosti:

„Veškeré problémy lidstva pocházejí z naší neschopnosti posedět tiše o samotě v místnosti“ Baise Pascal (1654)

Jak odlišný by byl svět, kdyby lidé věnovali naslouchání svému svědomí stejný prostor, jaký věnují užvaněným televizním pořadum?

„Jaký prospěch bude mít člověk, získa-li celý svět, ale svoj život stratí?“ Ježiš

Citáty o pokoji, o kľude, o tichu:

„Klid je to, co dává střelcovu šípu přesný směr. Zpomaluje míč tak, abychom se do něj dokázali trefit. Generuje vizi, pomáha nám odolat davovým vášním, vytváří prostor pro vděčnost a údiv. Klid nám umožňuje vytrvat a uspět.“

„Co kdybych už neposlouchal zprávy? Tak jsem přestal. A nic se nestalo. Uvědomil jsem si, že jsem měl strach z ticha.“ Walker Percy

Hojnost informací vede k nedostatku pozornosti – Herbert Simon

„Používej čas jako nástroj“ to je zásada Johna F. Kennedyho.

„Na povrchu oceánu je klid, ale dole jsou proudy.“

Citáty o bohatstve, o financiách, o peniazoch:

„Člověk nemůže mít vše.“

„Neuspokojilo by nás mít jen to, co má ten, komu závidíme. Ne, chceme si ponechat vše, co máme teď, a přidat to, co má on, i když se to třeba vylučuje (a navíc by nás často potěšilo, kdyby přišel o to, co má.)“

„Jakmile si uvědomíš, že ti nic nechyb, začne ti patřit celý svět.“ Lao-c´

„Vlastnit něco cenného nepřináší žádnou radost, nemáme-li nikoho, s kým bychom se o to podělili“ Seneca

Citáty o prítomnosti, o budúcnosti:

„Nejme přítomní, a tak toho spoustu promeškáme. Život. Schopnost vydat ze sebe to nejlepší. Schopnost vnímat, co je kolen nás.“

„Nežijeme v této chvíli. A co více, zoufale se z ní snažíme uniknout  – přemýšlením, dělaním, mluvením, staránim se, vzpomínaním, doufaním, čímkoli jiným.“

Citáty o myslení, o rozhodovaní, o riešení problémov, o konaní:

„Chceme-li myslet jasně, nutně musíme filtrovat podstatné od nepodstatného.“

„Napoleon si nedělal hlavu ze skluzu při odpovídání na dopisy, protože to znamenalo, že banální problémy se musejí vyřešit samy, bez něho.“

„Jak vám řekne každý ostřílený kapitán na moři života, není podstatné, co se děje na porvrchu. Zabije vás to, co se odehráva pod vodní hladinou.“

„Nikdo vám nemůže zabránit v tom, abyste rozpoznali, co je správné. Nikdo nestojí mezi vámi a ctností…jen vy sami.“

„Střídmost. To je klíč. Rozumové to víme, ale bohužel si to uvědomujeme jen v záblescích poznání či tragédie.“

Prečítajte si aj:

Ako získať dlhotrvajúcu radosť? Nedá sa kúpiť, no dá sa vytvoriť (klik!)

12 knižných tipov pre úspešný štart v novom roku (klik!)

Koľko stojí ticho? (klik!)

Pin It on Pinterest